Bejelentkezés

| regisztráció | segítség

Alapképzési szakok - Egészségügyi szervező alapképzési szak (BSc)

szerzõ: webmester | 2010. november 08. 09:11:55

Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: Olyan szakemberek képzése, akik az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkező információk rögzítését, tárolását, visszakeresését és célszerű kiértékelését végző számítógépes rendszereket üzemeltetni képesek, azok kifejlesztésében az egészségügy speciális igényeinek megfogalmazásával közreműködnek, valamint képesek a korszerű informatikai módszereket a gyógyítási munka szerves részeként alkalmazni.

Egészségbiztosítási specializáció: Olyan szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános műveltséggel, szakképzettségüknek megfelelő szemlélettel, gazdasági, jogi és biztosítási ismereteiket felhasználva képesek az egészségügy és a humánbiztosítás bármely területén magas szintű szakképzettséget igénylő munkakör betöltésére.

Egészségturizmus szervező specializáció: Olyan szakemberek képzése, akik ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerét, működésének módját, az európai együttműködési lehetőségeket, a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét, képesek az orvosi útmutatások alapján az egyének egészségi állapotának megfelelő egészségturisztikai programok készítésére, az egészséges életmódot segítő preventív szakmai anyagok készítésére, részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében.

A képzés felépítése
A képzési idő: 7 félév. Az alapképzési szak egy féléves, az egészségtudományi területtel közös alapozásból áll, majd ezt követően hallgatóink két félévig mundhárom specializáción azonos tananyagot hallgatnak. A specializáció kiválasztása a második félévet követő belső orientációs eljárás keretében történik, amikor a hallgatók - érdeklődési körüknek megfelelően - meghatározhatják, hogy a három specializáció közül melyiken kívánják folytatni tanulmányaikat.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Egészségügyi szervez. Az oklevél záradéka tartalmazza a specializáció megnevezését.

Specializáció
egészségügyi szervező (egészségbiztosítási specializáció)
egészségügyi szervező (egyészségügyi ügyvitelszervező specializáció)
egészségügyi szervező (egészségturizmus szervező specializáció)

Főbb tantárgycsoportok
Alapozó törzstárgyak: például társadalomismeret, pszichológia, informatika, elsősegélynyújtás, népegészségtan, egészségügyi szakmai ismeretek, filozófia, kommunikáció, egészségügyi latin, jogi ismeretek, klinikai alapismertek, kutatás módszertani és biostatisztikai ismeretek.
Szakmai törzstárgyak: például matematika, közegészségtan, egészségügyi azonosító rendszerek, adatszolgáltatás az egészségügyben, közgazdasági ismeretek, az egészségügyi ellátás struktúrája, pénzügyi ismeretek, számviteli ismeretek, az egészségügy gazdaságtana,.
Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai egészségbiztosítási specializáció: például gyógyszertan, egészségbiztosítás pénzbeni ellátása, egészségbiztosítás ellenőrzési rendszere, balesetbiztosítási ismeretek, nyugdíjbiztosítás, jogi ismeretek, biztosítási ismeretek, biztosítási pénztárak, rendszerszervezés, szervezetek gazdasági irányítása, adatvédelem, adatbiztonság, Európai Uniós ismertek.
Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: döntéstámogatás az egészségügyben, adatszerkezetek és algoritmusok, betegségbiztosítási ellátások és szolgáltatások, az egészségügyi ellátás informatikája, információs rendszerek tervezése és üzemeltetése, egészségügyi minőségbiztosítási rendszerek, Európai Uniós pénzügyek, adatbiztonság, adatvédelem, biológiai jelfeldolgozás.
Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai

egészségturizmus szervező specializáció:
például rehabilitációs, rekreációs, prevenciós szakismeretek, turizmus rendszere és környezete, gyógyturisztikai alapismeretek, vendéglátás alapjai, szervezése, turizmus gazdaságtana, turizmus marketing, szálloda menedzsment, utazásszervezés, értékesítés.

Hol helyezkedhetsz el?
Egészségbiztosítási specializáció: A végzett egészségbiztosítási hallgatók bármely humánbiztosítási területen elhelyezkedhetnek, ahol ismereteik felhasználásával eredményes munkát képesek végezni. Például: egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, magán- és önkéntes biztosítók, üzleti biztosítók, az egészségügyben a finanszírozással, kontrollinggal kapcsolatos területeken.

Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: A hallgatók elhelyezkedési lehetősége tanulmányaik befejezése után rendkívül széleskörű. Például: egészségügyi ellátás, gyógyszerészeti cégek, informatikai cégek, biztosító társaságok, pénzintézetek, államigazgatás, tanácsadó cégek, társadalombiztosítási kifizetőhelyek. A betöltött munkakörök skálája rendkívül széles: informatikus, ügyvitelszervező, irodavezető, menedzser, PR-munkatárs, kontroller, marketinges, tanácsadó, és a legkülönbözőbb minőségbiztosítási és gazdasági munkakörök.

Egészségturizmus szervező specializáció: gyógyszállókban, szanatóriumokban, rehabilitációs intézetekben, gyógy- és termálfürdőkben, wellness- és rekreációs központokban, illetve egyéb az egészségturizmushoz kapcsolódó intézményekben.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
A specializációnak megfelelő Egészségügyi menedzser mesterképzés akkreditációja folyamatban van, amely lehetővé teszi, hogy a hallgatók a Kar doktori képzésében vegyenek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek.

Szakma szépségei
Egészségbiztosítási specializáció:
Az egészségbiztosítás területén végbemenő reformok izgalmas kihívást jelentenek az egészségbiztosítási szakot végzett hallgatók számára. Az egészségügyben a kontrolling rendszer kiépítésében, megszervezésében jelentős részfeladatot tudnak felvállalni az egészségbiztosítási szakemberek. Az egészségügy finanszírozásának menedzselése, ügyintézése, és finanszírozási stratégiájának kidolgozása az egészségbiztosítási szakember elsődleges feladata. A szakma szépségét a közgazdasági, a jogi és a komplex informatikai ismeretek alapozzák meg.
Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció:
Formálódó egészségügyünket is elérte az információs forradalom. Informatikai eszközökkel és programokkal találkozunk a háziorvosi ellátástól a szakellátáson át a korházi kezelésig. Az információ biztosítása az egészségügyi adatok halmazából folyamatos kihívásként jelenik meg, amelynek ellátása az ügyvitelszervező szakember feladata. A szakma elsődlegesen az informatikára épít, amelyet szervezési, közgazdasági és jogi ismeretek bővítenek.

Egészségturizmus szervező specializáció: A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas rendszerekké váltak, amelyek működtetése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő ismereteket igényel. Az egészségturiszmus szervező szakon végzett szakemberek lesznek azok, akik ismerik a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elemeit, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit, a gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok egészségmegőrzésben betöltött szerepét, a termál- és gyógyfürdők, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó intézmények programszervezői feladatait; a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásait és turisztikai lehetőségeit, a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket. Alkalmasak továbbá az egészségturizmus fejlesztését és a nemzetközi együttműködés erősítését szolgáló projektek készítésére, közreműködésre az Európai Unió turizmusfejlesztési programjainak megvalósításában.


Kiket várunk?
Egészségbiztosítási specializáció: elsősorban olyan hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek az egészségügy biztosítási, gazdasági vonatkozásai iránt, valamint a társadalombiztosítás és más humán biztosítás szakterületen kívánnak elhelyezkedni.

Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: elsősorban olyan hallgatóknak ajánljuk, akik az egészségügy ügyviteli, gazdasági finanszírozási és informatikai vonatkozásai iránt érdeklődnek és jövőjüket ezeken a területeken képzelik el.

Egészségturizmus szervező specializáció: Elsősorban olyan hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek az egészségturizmus egészség-megőrzési, rehabilitációs, illetve gazdasági-területfejlesztési vonatkozásai iránt, és szakmai jövőjüket e területeken megvalósuló tevékenységek szervezésében és vezetésében képzelik el.

Részletes felvilágosítás
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok/specializációk indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

 

 

utoljára frissítve: 2015. november 12. 14:55:29

Címkék: felvételizők,etk,pte,egészségügy,szervező,alapképzés,szak
« vissza