Komplex rehabilitációs mentor

A képzés célja

Olyan komplex rehabilitácós mentorok képzése, akik felkészültek a komplex rehabilitáció által támasztott feltételeknek. A képzésben résztvevők váljanak képessé az ember és társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére, az egyén társadalomba történő integrálására, reintegrálására a komplex rehabilitáció kapcsán felmerülő lehetőségek felhasználásával, alkalmazásával. A képzésben résztvevőket képessé kell tenni - már korábban megszerzett ismereteikre, kompetenciáikra, készségeikre alapozva, azok fejlesztésével és bővítésével - az igényeknek, szükségleteknek a komplex rehabilitáció szakmai feladatainak megfelelő tevékenység hatékony végzésére.

 

A képzés felépítése

A képzési idő: 3 félév.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Komplex rehabilitációs mentor

 

Főbb tantárgycsoportok

I. Alapozó képzés: Társadalompolitika, Rehabilitációs jog, A komplex rehabilitáció alapjai, Készségfejlesztő tréning I., Államháztartástan, Munkaerő-piaci ismeretek.

II. Szakképzési tárgyak: Orvosi rehabilitáció, Mentális rehabilitáció, Pedagógiai rehabilitáció, Foglalkozási rehabilitáció és diagnosztikai eljárások, Szociális rehabilitáció, A rehabilitáció tárgyi környezete, Egyéni rehabilitációs terv készítése, Készségfejlesztő tréning

II. Komplex gyakorlat, Gyakorlat feldolgozó szeminárium, Szupervízió.

 

Hol helyezkedhetsz el?

Szociális foglalkoztató, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek, speciális iskolák, szakiskolák, a megváltozott munkaképességű személyek érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezetei, egészségügyi és szociális intézmények.

 

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók a Kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, majd a képzés elvégzését követően a Kar doktori képzésében vehetnek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek

 

Szakma szépségei

E szakirányú továbbképzésben elsősorban olyan szakemberek képzése valósulhat meg, akik  megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs koordinációjával, ügyintézésével, tanácsadásával, képzésével foglalkoznak, a szociális foglalkoztatók munkatársai, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek munkatársai, a speciális iskolák, szakiskolák oktatói, a megváltozott munkaképességű személyek érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezeteinek munkatársai, egészségügyi és szociális intézmények munkatársai.

 

A jelentkezés feltétele

A következő alapképzési szakokon szerzett BA, vagy azzal egyenértékű oklevél:

szociális munka, szociálpedagógia, gyógypedagógia, tanító, andragógia, pedagógia, pszichológia, diplomás ápoló, védőnő, egészségnevelő, valamint legalább 6 hónapos szakmai gyakorlat.

A fent felsorolt oklevéllel rendelkező minden jelentkezőt szívesen várunk aki a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs koordinációjával, ügyintézésével, tanácsadásával, képzésével, érdekképviseletével foglalkozik, és ismereteit bővíteni szeretné,  illetve érdeklődik e terület iránt.

 

Költségtérítési díj:

Levelező munkarend: 130.000.-Ft/félév

 

További információk/Megjegyzés

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, a képzés indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit felvi.hu weboldalon kaphat. A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.

 

Részletes felvilágosítás

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Szepesy u. 1. tel: 72/251-146-mail: info@etk.pte.hu) kérhető.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu