Egészségügyi tanár MSC

Azokat, akik egészségtudományi szakképzettséggel (ápoló, dietetikus, gyógytornász-fizioterapeuta, mentőtiszt, szülésznő, népegészségügyi ellenőr, védőnő, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, egészségügyi szakoktató) rendelkeznek, s az egészségmegőrzés és- visszaállítás egyéni és társadalmi normáit és gyakorlatár megismerve, az életminőség javítása érdekében problémamegoldó, korszerű életmodelleket, a megváltozott egészségi állapotnak megfelelő életvitelt ajánlani, s erre oktatni, nevelni szeretnének a pedagógia leghatékonyabb eszközeivel, módszereivel.

Jogszabályi feltételek alapján már 2 féléves (60 kredit) Egészségügyi tanár mesterképzést is indíthatunk, melyre kizárólag két egészségtudományi mesterképzés alapján (kiterjesztett hatáskörű ápoló, szakvédőnő) várjuk a jelentkezést. E képzés első félévében az elméleti alapozás mellett már a gyakorlati felkészítés is megkezdődik, amely a második félévben súlyponti elemmé válik.

A képzésbe egyes egészségtudományi alap- és mesterképzésekből lehetséges a belépés. A 4 féléves (120 kredit) képzés tantervében az elméletre minden félévben iskolai gyakorlatok épülnek, amit a 2. félévtől a hallgatók a képzés partneriskoláiban, saját megyéjükben teljesítenek. A 4 féléves képzésre az Ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, ergoterapeuta, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta), az Egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr, védőnő, dentálhigiénikus), valamint az Orvosi diagnosztikai analitikus alapszakokról, illetve az ezeknek megfeleltethető korábbi főiskolai szakokról lehetséges a jelentkezés.

Felvételi tárgyak

A felvételi elbeszélgetés tematikájához kattintson IDE.

 

Egyéb információk:

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan a Kar félévkezdéskor teszi közzé.

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz. Az űrlap a http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/Nyomtatványok/Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmek benyújtásakor a jelentkező vegye figyelembe, hogy a Karnak az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre, így kérelmét az Oktatási Hivatal által megállapított hiánypótlási határidőt megelőzően, legalább 30 nappal nyújtsa be.

Tanulmányi pontok számítása az oklevélen vagy az oklevél-átlag igazoláson feltüntetett oklevél minősítése alapján történik.

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása oklevél-átlag igazolással történhet.


Felvételi pontok számítása


Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

 

Intézményi szabályok

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.

A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományi mesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység.

 
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
 - oklevél minősítése alapján: 45 pont
vagy
 - oklevél minősítés duplázása: 90 pont
vagy
 - felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 - intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont


Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása


Egészségügyi tanár

 

Képzési terület: pedagógusképzés

Képzési forma, munkarend: mesterképzés (MSc) levelező munkarend

Képzési idő (félév): 2 illetve 4

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges

Önköltség (félév): 400000 Ft (mindkét munkarend esetében)

Képzés helye: Pécs (mindkét munkarend esetében)

Az összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Szakképzettség megnevezése: okleveles egészségügyi tanár


A Bsc szak elvégzése után lehetőség vagy Ápoló mesterképzési szak (Ápoló MSc) elvégzésére.

A tudományos pályára vágyók a képzés után jelentkezheznek saját Egészségügyi Doktori Iskolánkba.


Általános információk

A PTE Egészségtudományi Karán 2017-től folytatunk eredményes Egészségügyi tanár mesterképzést azzal a céllal, hogy az egészségügyi szakképzések szakmai tanár hiányát mérsékeljük.

A képzés célja, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában vagy szakképző intézményben a szakmára felkészítő szakmai oktatatásban, szakképesítésre felkészítő szakmai képzésben a szakmajegyzék szerinti egészségügyi technika és egészségügy ágazat - szakmáiban, szakképző intézményben a szakmai tárgyak tanítására, a szakképző intézmény pedagógiai feladatainak, tervezési és fejlesztési feladatainak végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

E szakmai tanárképzés fókuszában a tanári felkészítés áll, így csak egyes egészségtudományi alap- és mesterképzésekből lehetséges a belépés. A 4 féléves (120 kredit) képzés tantervében az elméletre minden félévben iskolai gyakorlatok épülnek, amit a 2. félévtől a hallgatók a képzés partneriskoláiban, saját megyéjükben teljesítenek. A 4 féléves képzésre az Ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, ergoterapeuta, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta), az Egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr, védőnő, dentálhigiénikus), valamint az Orvosi diagnosztikai analitikus alapszakokról, illetve az ezeknek megfeleltethető korábbi főiskolai szakokról lehetséges a jelentkezés.

Jogszabályi feltételek alapján már 2 féléves (60 kredit) Egészségügyi tanár mesterképzést is indíthatunk, melyre kizárólag két egészségtudományi mesterképzés alapján (kiterjesztett hatáskörű ápoló, szakvédőnő) várjuk a jelentkezést. E képzés első félévében az elméleti alapozás mellett már a gyakorlati felkészítés is megkezdődik, amely a második félévben súlyponti elemmé válik.

Az önköltséges képzés költsége 400.000 Ft, azonban motivációs ösztöndíj pályázatának lehetősége is megjelenik bizonyos feltételek teljesülése esetén. A felvételi jelentkezési határidő: 2023. február 15.PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu