Juttatások

Tudjuk, hogy az egyetemi tanulmányok megkezdése jelentős anyagi terhet jelenthet a családok számára. Éppen ezért karunk mindent megtesz a hallgatók anyagi támogatása és az anyagi terhek minimálisra csökkentése érdekében.
Az alábbiakban röviden ismertetjük azokat a juttatási formákat, amelyekkel találkozhatsz, ha népes táborunkhoz csatlakozol.


ÁEEK Ösztöndíj
Pályázatot nyújthatsz be ha a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézményben ápoló-, mentőtiszt-, védőnő-, dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, vagy orvosi diagnosztikai analitikus BSc szakképzésre felvételt nyertél és a 2018/2019-es tanév I. félévének megkezdését megelőzően legalább 2 tanulmányi féléved még hátra van a képzéséből, és a 2018/19 I. félévedet sikeresen lezártad.

Az Ösztöndíj pályázati kiírása az alábbi linken érhető el. A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap az alábbi linken lesz elérhető 2019. január 15-én 8 órától. A pályázati adatlap - regisztrációt követően - tölthető ki.

A pályázati adatlap kitöltésére 2019. január 15-én 8 órától van lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázatok elsődleges bírálati szempontja a pályázatok elektronikus benyújtásának időpontja. Az egyes szakirányokon belül a bírálat sorrendjét az időbeliség (pályázat elektronikus benyújtásának időpontja) határozza meg.

A pályázatok benyújtásának határideje 2019. március 18.


Tanulmányi ösztöndíj
Az első tanév II. szemeszterétől tanulmányi ösztöndíjban részesülhetsz. Az ösztöndíj határok szakonként, évfolyamonként kerülnek megállapításra. Az ösztöndíj kategóriák összege évfolyamonként és szakonként változó. A tanulmányi ösztöndíjat a Központi Tanulmányi Iroda (KTI) számolja ki.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban: Köztársasági Ösztöndíj):
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra akkor vagy jogosult, ha II.-IV. éves hallgatóként, kiemelkedő a tanulmányi eredményed van és tudományos, illetve szakmai területen kimagasló munkát végzel. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, melynél számít a tanulmányi eredmény, a tudományos diákköri tevékenység, a nyelvvizsga, a konferenciák, előadások, cikkek, publikációk és egyéb kiemelkedő tudományos tevékenység.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj havi összegét és az ösztöndíjban részesíthetők számát az oktatási miniszter határozza meg. Ezen összeg egy év időtartamára 10 hónapon át adható. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülő hallgatók az oktatási miniszter által megállapított ösztöndíjon felül a tanulmányi átlaguk alapján tanulmányi ösztöndíjban is részesülhetnek.

Demonstrátori ösztöndíj
Pályázatot nyújthatsz be demonstrátori ösztöndíjra, ha kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezel és szakmai területen kimagasló munkát végzel. Ennek feltétele, hogy legalább két érvényes lezárt félévvel rendelkezz. A demonstrátori ösztöndíj elnyerésével a szak oktatásában, illetve a Tudományos Diákkör munkájában vehetsz részt.

Szociális támogatások
Rendszeres szociális támogatás
A szociális támogatást igénylő adatlapon pályázhatsz erre a támogatási formára. A pályázat elbírálása a hallgató szociális helyzetének figyelembe vételével történik. A pályázatokat a Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szakbizottsága bírálja el objektív szempontrendszer, valamint a pályázathoz mellékelt igazolások alapján. (részletesen lásd: PTE SZMSZ 6. sz. melléklete)

Alaptámogatás
Elsőéves hallgatók az első szemeszterben igényelhetitek ezt a juttatást, amely a tanulmányi ösztöndíjat helyettesíti. A PTE SZMSZ 6. sz. melléklet Térítési és Juttatási Szabályzat 20 § 3-4 bekezdésében foglaltak szerinti hallgatók köre részesülhet alaptámogatásban, mely összege: 11900 Ft/hó.

Egyszeri, rendkívüli szociális támogatás
Szociális helyzeted váratlan alakulása (haláleset, terhesség, eltartó munkanélkülivé válása stb.) esetén pályázhatsz egyszeri szociális támogatásra. Az elmúlt tanévben megítélt összegek 5.000-138.000 Ft között mozog.

"Bursa Hungarica" Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
A rendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A települési önkormányzat által évente kiírt pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét, mely minimum 1.000 Ft/fő/hó, pályázónként állapítja meg az önkormányzat. Ezt kiegészítheti a megyei önkormányzat minimum 1.000 Ft/fő/hó összeggel. Az Oktatási Minisztérium is hozzájárul a támogatáshoz az önkormányzati résszel megegyező mértékben.
A tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíj

A tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíj.
Mi is húzódik meg e hosszú megnevezés mögött? Ha a közösségi élet felpezsdítésében aktívan kiveszed a részed; vagy valamilyen kiemelkedő tevékenységet (kulturális, művészeti vagy sporttevékenységet) folytatsz, szervezel, akkor pályázhatsz erre az ösztöndíjra. A támogatás összege igen változó.

Intézményi szakmai, gyakorlati ösztöndíj

Tudományos diákköri tevékenység támogatása
Egyetemi tanulmányaid során többször, de legalább egy alkalommal biztosan találkozol azzal a feladattal, hogy ismereteidet, nézeteidet, gondolataidat egy - egy adott témában összefoglalva, írásban kell kifejtened, pl.: referátum, TDK munka vagy szakdolgozat. A felkészülést kiváló oktatók és kutatók segítik. Az elkészült dolgozatot az évenként megrendezésre kerülő Kari Tudományos Diákköri Konferencia zsűrije előtt mutathatod be. A legjobb munkák készítői a kétévente rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia mezőnyében versenyezhetnek, valamint jutalmakat kapnak.
Lehetőség van a TDK munka elkészítése során felmerülő költségek (fénymásolás, nyomtatás, fóliakészítés, stb.) enyhítése érdekében pályázatot benyújtani a Hallgatói Önkormányzathoz.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj
Azon hallgatók igényelhetik ezt a támogatást, akik kötelező gyakorlatukat lakhelyüktől és képzési helyüktől távol töltik, valamint nincs számukra a gyakorlati helyen kollégium biztosítva. (részletesen lásd: PTE SZMSZ 6. sz. melléklete)

A HÖK sport és egyéb bérleteket vásárol a hallgatók részére, melyek igénybevétele ingyenes vagy kedvezményes. A bérletekhez a Képzési Központ Szolgáltató és Tanácsadó Központjában, illetve a HÖK irodában lehet hozzáférni.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu