Önköltséges képzés

1. Hogyan kell befizetni a költségtérítés/önköltség összegét?
A Központi Tanulmányi Iroda a költségtérítési díj/önköltség felszámításáról a NEPTUN webes felületén, valamint elektronikus levél és web-es üzenet formájában küld értesítést.
A költségtérítés/önköltség kiegyenlítésének módjai:
- VPOS: NEPTUN webes felületéről kezdeményezett bankkártyás befizetés;
- banki átutalás: közlemény rovatban fel kell tüntetni a hallgató nevét, NEPTUN kódját, a félévet, amire a befizetés vonatkozik
- átutalásos számla: Kérésre kiállított (cég, egyéni vállalkozó stb. esetén). A NEPTUN saját webes felületén keresztül a Pénzügyek/Befizetés menüponton igényelhet számlát (a számlával kiegyenlíteni kívánt tételen állva a lehetőségek/kérvény leadása menüpont)
- pénztár: Központi Tanulmányi Irodában (NEPTUN kód alapján)
- gyűjtőszámlán keresztüli kiegyenlítés (ÚJ!): A bankszámla https://kti.pte.hu/hu/gyujtoszamla linken található meg.
- diákhitel: Diákhitel 1 esetén a bankszámlára érkezés után a fenti kiegyenlítési módok egyikén, Diákhitel 2 esetén az összeg közvetlenül az Egyetem számlájára érkezik meg.

2. Az önköltség kiegyenlítésének módjai

SimplePay: Neptunon keresztül indított bankkártyás kiegyenlítés a Pénzügyek/Befizetések menüpont alatt.

Gyűjtőszámla: Utalás az Egyetem által megjelölt számlára, ahol a befizetett összeg egy hallgatói egyenleget képez, melyből a Neptunban kiírt tétel automatikusan kiegyenlítődik vagy hallgatói hozzárendeléssel.

Gyűjtőszámla száma: 11731001-23135392

Gyűjtőszámlára csak magánszemély utalhat, a cég által történt utalást visszafordítjuk az utaló számára.

Utaláskor a megjegyzés rovatba az azonosításhoz feltétlenül írja be: NK-Neptun kód (a Neptun kód helyére a saját Neptun kódját írja).

Utalás számla alapján: Cég által történő utalás esetén az előre kért és kiállított számla alapján történő utalás.

Egyetem bankszámlaszáma számla alapján történő utaláshoz
11731001-23135378


Pénztár: Az Egyetem Pénztáraiban készpénzben vagy bankkártyával történő teljesítés a Neptun-ban előre kiírt tétel esetén (A pénztári szolgáltatás előreláthatólag 2021. augusztus 9-től lesz újra elérhető.).

Diákhitel1: Szabadfelhasználású diákhitel esetén a fenti kiegyenlítési módok egyike.

Diákhitel2: Kötött felhasználású diákhitelnél a szerződésszám rögzítése a Neptunba a kti.pte.hu oldalon leírtak alapján, a hitelt a Diákhitel Központ az Egyetemnek utalja 2021. október 15-ig. Kizárólag önköltség és idegen nyelvi hozzájárulás befizetésére használható fizetési mód.

A kiírt tételek rögzítése során a befizetésről számla készül. Amennyiben nem nyilatkozik számlakérő nyomtatvány kitöltésével arról, hogy cég nevére kéri a számlát, akkor a hallgató saját nevére készül számla. Minden elkészített számláról automatikusan jelentés megy a NAV-hoz, ezért kérjük, hogy céges számlaigényét időben, még az utalás elindítása előtt jelezze. Már kiállított számla módosítására csak korlátozott lehetőség áll az intézmény rendelkezésére.

2. Meddig kell befizetni az önköltség összegét?
Befizetési határidők az őszi szemeszterben:
• Első részlet beérkezési határideje (teljes összeg 40%-a): A bejelentkezési időszak megkezdését megelőző utolsó munkanapon be kell érkeznie.
• Második részlet beérkezési határideje (teljes összeg 30%-a): október 15.
• Harmadik részlet beérkezési határideje (teljes összeg 30%-a): november 15.

Befizetési határidők a tavaszi szemeszterben:
• Első részlet beérkezési határideje (teljes összeg 40%-a): A bejelentkezési időszak megkezdését megelőző utolsó munkanapon be kell érkeznie.
• Második részlet beérkezési határideje (teljes összeg 30%-a): március 15.
• Harmadik részlet beérkezési határideje (teljes összeg 30%-a): április 15.
Az a hallgató, aki határidőre nem fizeti be az önköltség teljes összegét, az adott félévben nem jelentkezhet

3. Milyen módon lehet kérni a költségtérítés/önköltség mértékének csökkentését?
A PTE Egészségtudományi Kar 1/2015. számú dékáni utasítása alapján a 2015/2016. tanév I. félévétől kezdődően önköltség mérséklésre a Karon nincs lehetőség.

4. Van-e lehetőség a költségtérítés/önköltség részletekben történő befizetésére?
Az önköltség befizetése a 2. pontban leírtak szerint három részletben történhet.
Ezen kívül az első részlet (a teljes összeg 40%-a) befizetésének határideje kitolható október 15/március 15-ig, amennyiben azt igazolással alátámasztott objektív körülmény fennállása (pl. külföldi ösztöndíj, külföldi hallgatói hitel késedelmes megérkezése) indokolja.
Bővebb információ a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 52. § (1) bekezdésében található.

5. Egy állami ösztöndíjas hallgató átkerülhet-e az önköltséges képzésre?
Igen, átkerülhet.

5.1. A Tanulmányi Osztály minden tanév végén az /állami ösztöndíjas képzésre járó hallgatók közül - az utolsó két aktív szemeszterben teljesítettek figyelembe vételével-, átsorolja azon hallgatókat önköltséges képzésbe, akik
• 2016/2017. tanévben vagy azt követően nyertek felvételt és az utolsó 2 aktív félévükben nem szereztek legalább 36 kreditet, vagy nem értek el az adott szakra a szak képzési területe alapján vonatkozó súlyozott átlagot (jelenleg: egészségtudományi képzési területen 3,00 , sporttudományi és pedagógus képzési területen 3,50) a két figyelembe vett félév átlagában.
• Természetesen lehetősége van a következő szemeszter után ismét állami ösztöndíjas képzésbe visszakerülni, amennyiben a megfelelő kreditmennyiséget (az ajánlott tanterv minimum 50 %-a) sikerült teljesítenie, valamint a tanulmányi átlaga is megfelel az előírtaknak

5.2. önköltséges hallgatóvá válik munkarendtől függetlenül az a hallgató, aki az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási időt túllépi (képzési idő+2 félév). Például: ha valaki ápoló képzésre jelentkezett és nem sikerült 10 (8+2) államilag támogatott szemeszter alatt elvégeznie a tanulmányait, akkor a további félévekben már önköltséget kell fizetnie.

5.3. Tanulmányait az a hallgató is csak önköltséges képzési formában folytathatja, aki elhasználta az állam által támogatott 12 félévet (ebbe a korábbi államilag finanszírozott felsőfokú tanulmányok is beleszámítanak). Ebben az esetben állami ösztöndíjas finanszírozási formába történő visszasorolásra nincs lehetőség.

6. Van-e lehetőség arra, hogy az önköltséges hallgató állami ösztöndíjas legyen?
Igen, van rá lehetőség.

Az Önköltséges Képzések díjazásának megtekintéséhez kérem kattintson ide!


Az itt közölt információ tájékoztató jellegű adat. Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető. A feltüntetett önköltségi díjak forintban értendő, félévre vonatkozó adatok.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu