SPECIALIZÁCIÓK

SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS ALAPKÉPZÉSI ÉS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKONAz egészségügyi szervező alapképzési, valamint az orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési és felsőoktatási szakképzési szakokon a jelentkezés és felvétel alap- illetve felsőoktatási szakképzési képzési szakra és nem az adott képzéshez kapcsolódó specializációra történik.

A specializációválasztási eljárás az adott képzésre vonatkozó specializációk közül a hallgatóra irányadó specializációválasztási eljárás keretében történik, a specializációválasztás részletes szabályait a kar vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

A specializáció választása az orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzési szak esetén az első, az egészségügyi szervező, valamint az orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szakok esetében a második szemeszterben specializációválasztási eljárás keretében történik.

A Kar az adott specializációt minimálisan 10, a specializációt választó és a specializációválasztási eljárásban meghatározott követelményeket teljesítő hallgató megléte esetében indíthatja el. A minimális indítási létszámtól a Kar egyedi döntéssel a kari kapacitások figyelembevételével eltérhet.


VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK:

ORVOSI DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK:

 • képi diagnosztikai és intervenciós;
 • orvosdiagnosztikai laboratóriumi


  EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK:
  PÉCS:

 • kizárólag egészségturizmus-szervező


  ZALAEGERSZEG:

 • kizárólag egészségbiztosítási


  ORVOSI DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK:

 • orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika;
 • radiográfia  SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS MESTERKIÉPZÉSI SZAKOK ESETÉBEN

  Az kiterjesztett hatáskörű ápoló, a komplex rehabilitáció, a népegészségügyi, valamint a szakvédőnő mesterképzési szakokon a jelentkezés és felvétel mesterképzési szakra és nem az adott képzéshez kapcsolódó specializációra történik.

  A specializációválasztási eljárás az adott képzésre vonatkozó specializációk közül a hallgatóra irányadó specializációválasztási eljárás keretében az első szemeszterben történik, a specializációválasztás részletes szabályait a kar vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

  A Kar az adott specializációt minimálisan 10, a specializációt választó és a specializációválasztási eljárásban meghatározott követelményeket teljesítő hallgató megléte esetében indíthatja el. A minimális indítási létszámtól a Kar egyedi döntéssel a kari kapacitások figyelembevételével eltérhet.  KITERJESZTETT HATÁSKÖRŰ ÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK:

 • geriátriai szakápoló;
 • intenzív szakápoló;
 • közösségi szakápoló;
 • sürgősségi szakápoló.

  Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szak sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirányán kívül, kizárólag meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe (20 kredit korszerű ápolástudományi ismeretek) az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak.  KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK:

 • komplex rehabilitáció;
 • sportrehabilitáció.

  NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MESTERKÉPZÉSI SZAK:

 • kizárólag epidemiológia.

  RADIOGRÁFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK:

 • kizárólag diagnosztikai radiográfia.

  SZAKVÉDŐNŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK:

 • ifjúsági szakvédőnő;
 • területi szakvédőnő.

  Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szak sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirányán kívül, kizárólag meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe (20 kredit korszerű ápolástudományi ismeretek) az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak.

  SZAKEDZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK esetén válaszható sportágak:

 • asztalitenisz;
 • judo;
 • karate;
 • kézilabda;
 • kosárlabda;
 • labdarúgás;
 • súlyemelés;
 • vívás;
 • vízilabda.
 • PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
  EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

  7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

  +36-30-1842289

  info@etk.pte.hu