Diabetológiai szakdietetikus

A képzés célja

A képzés célja, olyan korszerű elméleti, szakmai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező diabetilógiai szakdietetikusok képzése, akik naprakész, specifikus tudásuk birtokában képesek megfogalmazni a legjobb, leghatékonyabb, a táplálkozástudomány aktualitásain alapuló korszerű táplálkozási ajánlásokat mind az egyes, mind a kettes diabetesben szenvedő betegek részére.

A diabeteológiai szakdietetikus képes az egyénre szabott étrend megtervezésére, összeállítására mindezt az egyén egészségi állapotának figyelembevételével. Ezen felül alkalmas táplálkozási prevenciós stratégiák megtervezésére és kivitelezésére, terápiához igazodó étrendek kialakítására. Elméletorientált gyakorlati és módszertani tudása képessé teszi arra, hogy megfelelő dietoterápiás ajánlásokat fogalmazzon meg akár szövődményekkel, társbetegségekkel küzdő diabéteses betegek számára. Mindezt a legkorszerűbb tudományos irányelvek és ajánlások szem előtt tartásával. A diabetológiai szakdietetikus – elméleti és gyakorlati tudásának köszönhetően – képes bekapcsolódni a táplálkozástudományi kutatásokba, a diabetesszel foglalkozó team munkáját elősegíteni, kiegészíteni.


Képzési díja: 200.000 Ft/félév

Képzési idő: 2 félév
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon cím: 7621 Pécs, Szepesy u. 1-3., tel/fax: (30) 184-2289, (30) 184-2428, e-mail: info@etk.pte.hu kérhető.

A szakirányú továbbképzés képzési területei: Orvos- Egészségtudomány

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó ismeretkörök (12-16 kredit): immunológia , gyógyszertan, labordiagnosztika, kémia, biokémia

Szakmai törzsanyag (16-20 kredit): Kardiológia, angiológia , diabetológia, nefrolóia, neurológia, dietetika

Differenciált szakmai ismeretek (22-26 kredit): beteg edukáció, egészségnevelés, egészségfejlesztés, pszichés zavarok a diabeteszben, kommunikáció, étlaptervezés, diabeteses táplálás terápia, szakmai gyakorlat

Szabadon választható ismeretek (min. 3 kredit): beteg rehabilitáció, relaxációs technikák, mozgás program diabeteses betegeknek, betegdokumentáció, prezentációs ismeretek, alkalmazott menedzsment

A diabetológiai szakdietetikusi szakképzettség birtokában képes, illetve alkalmas:
 • Képes az egyén életmódját elemezve rizikófaktorok megállapítására, életmód tanácsadásra, egészségfejlesztési programok kidolgozására.
 • Képes egyénre szabott megelőző, egészségfejlesztő, dietoterápiás programok összeállítására, megszervezésére és kivitelezésére.
 • Képes táplálási tervet és programot összeállítani szénhidrát anyagcserezavarral küzdő betegek részére.
 • Képes elősegíteni és támogatni egészséges étkezési minták elsajátítását.
 • Képes a tápláltsági állapottal kapcsolatos egyéni célok elérésére és fenntartására.
 • A dietoterápia segítségével képes az egyéni glikémiás, vérnyomás- és vérzsírcélértékek támogatására.
 • Képes táplálkozási szolgáltatás biztosítani egyéneknek, teameknek, csoportoknak.
 • Képes szűréseket, méréseket, követést és monitorozást végezni cukorbetegek között.
 • Képes hatékony, integrált, korszerű és tudományos alapokon nyugvó táplálkozási intervenciót megvalósítani.
 • Képes egyénre szabottan oktatni a betegséggel kapcsolatos ismereteket a legkülönbözőbb közösségekben (iskolák, iskola utáni programok, klubok).
 • Képes részt venni terápiás és kutató teamek munkájában, képes hatékonyan alkalmazni a megszerzett ismereteket és a bizonyítékokon alapuló elveket a kliensek és páciensek adatainak értékelésénél, ezen csoportok bizonyos értékeinek (pl.: laborlelet, antropometriai értékek) analízisére, közlésére és interpretálására.
 • Képes ismereteit és jártasságát a dietetika területén a szakmai szervezetek gyakorlati standardjainak, valamint szakmai előírásainak megfelelően alkalmazni.
 • Képes programokat megtervezni, vezetni, értékelni és ismertetni a táplálkozási kutatások eredményeit.
 • Képes tanítani a táplálkozást a betegeknek és családtagjaiknak, felhasználva a gyakorlati tapasztalatokat (pld. élelmiszer nyersanyag vásárlás, ételkészítés, tartósítás, hatékony fogyókúrás eszköz, különböző lehetőségek a testtömeg normalizálására, a vércukor értékek normál szinten tartására).
 • Képes szintetizálni a tudományos adatokat, lefordítani a gyakorlat nyelvére, és közzétenni a szakmailag releváns és megalapozott információkat a média különböző területein (internet, TV, írott sajtó).
 • Képes az étrend módosítására különböző megbetegedések esetén képes dietoterápiával kezelni a diabeteses akut krízisállapotokat.


Hol helyezkedhetsz el?

A hallgató a képzés elvégzése után a megszerzett kompetenciáival képes elhelyezkedni: kórházak, klinikák diabetológiai osztályain, fitnesz, wellness központokban, diabetológia kutatással foglalkozó klinikai és egyetemi teamekben, diabetológiai szakrendelőben, diabetes klubokban.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók a Kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, majd a képzés végzését követően a Kar doktori képzésében vehetnek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek.


Kiket várunk?

A jelentkezés feltétele legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett dietetikus szakképzettség. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, bővebb információ a továbbképzések indítási helyeiről, indításának minimális hallgatói létszámáról, a csatolandó dokumentumok és a felvétel egyéb követelményekről az info@etk.pte.hu címen kérhető.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu