Gasztroenterológiai szakdietetikus

A képzés célja

A képzés célja, olyan korszerű elméleti, szakmai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező gasztroenterológiai szakdietetikusok képzése, akik naprakész, specifikus tudásuk birtokában képesek a legjobb, leghatékonyabban a táplálkozástudomány aktualitásain alapuló, korszerű táplálkozási ajánlásokat megfogalmazni a gasztrointesztinális rendszert érintő betegségekben szenvedő betegek részére.

A gasztroenterológiai szakdietetikus képes egyénre szabott étrend megtervezésére, összeállítására az egyén egészségi állapotát figyelembe véve. Ezen felül alkalmas táplálkozási prevenciós stratégiák megtervezésére és kivitelezésére, terápiához igazodó étrendek kialakítására. Elméletorientált gyakorlati és módszertani tudása képessé teszi arra, hogy megfelelő dietoterápiás ajánlásokat fogalmazzon meg akár szövődményekkel, társbetegségekkel küzdő gasztroenterológiai betegek számára, mindezt a legkorszerűbb tudományos irányelvek, és ajánlások szem előtt tartásával.

A gasztroenterológiai szakdietetikus – elméleti és gyakorlati tudásbázisának köszönhetően – képes bekapcsolódni a táplálkozástudományi kutatásokba, a gasztrointesztinális rendszert érintő betegségekkel foglalkozó team munkáját elősegíteni, kiegészíteni.


Képzési díja: 200.000 Ft/félév

Képzési idő: 2 félév
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon cím: 7621 Pécs, Szepesy u. 1-3., tel/fax: (30) 184-2289, (30) 184-2428, e-mail: info@etk.pte.hu kérhető.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Gasztoenterológiai szakdietetikus

A szakirányú továbbképzés képzési területei: Orvos- Egészségtudomány

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó ismeretkörök (12-16 kredit): Anatómia (ik: Az emésztőrendszer anatómiája), Élettan, Kórélettan (ik: Az emésztőrendszer élettana és kórélettana), Biokémia (ik: Az emésztés biokémiája), Biofizika (ik: diagnosztikai vizsgáló rendszerek), Egészségpszichológia (ik: pszichoszomatikus betegségek), Speciális élelmiszerek (ik: pre- és probiotikumok, tápszerek, étrend-kiegészítők, funkcionális élelmiszerek)

Szakmai törzsanyag (16-20 kredit): Belgyógyászat (ik: emésztőrendszer betegségei), Gyógyszertan (ik: klinikai gyógyszertan), Klinikai dietetika (ik: gyógyszer-táplálék interakciók), Táplálásterápia (ik: táplálásterápia), Gyermekgyógyászat (ik: gyermekgasztroenterológia), Sebészet (ik: emésztőrendszeri műtétek), Relaxációs technikák (ik: relaxációs technikák)

Differenciált szakmai ismeretek (22-26 kredit): Étlaptervezés (ik: Nutricomp program-étrend összeállítás), Dietetikai I. (ik: hasmenés, székrekedés, hányás dietoterápiája), Dietetika II. (ik: malabsorbtió, maldigestio dietoterápiája), Dietetika III. (ik: emésztőrendszeri daganatok dietetikája), Dietetika IV. (ik: sebészeti dietetika), Dietetika V. (ik: felső és alsó tápcsatorna vérzései, gastritis, fekélyek), Dietetika V. (ik: gyermek dietetika), Dietetika VI. (ik: vékonybél-, vastagbél rezekciók, SIBO okok, rövid bél szindróma, bélelzáródás, Crohn-betegség, Colitis ulcerosa)

Szakmai gyakorlat (ik: endoszkópos labor, sebészet)

Szabadon választható ismeretek (min. 3 kredit): Prezentációs technikák (ik: prezentációs technikák), Egészségügyi kommunikáció (ik: betegedukáció, tanácsadás), Jogi ismeretek (ik: egészségügyi jog), Etikai ismeretek (ik: egészségügyi etika), Dietetikai dokumentáció (ik: döntési algoritmus, protokoll, költséghatékonyság)

A gasztroenterológiai szakdietetikusi szakképzettség birtokában képes, illetve alkalmas:
 • Képes az egyén életmódját elemezve rizikófaktorok megállapítására, életmód tanácsadásra, egészségfejlesztési programok kidolgozására.
 • Képes egyénre szabott megelőző, egészségfejlesztő, dietoterápiás programok összeállítására, megszervezésére és kivitelezésére.
 • Képes a tudományterület dietoterápiájának (Medical Nutrition Therapy) minden lépését önállóan és hatékonyan megvalósítani a gasztroenterológia speciális részterületeinek figyelembevételével.
 • Képes táplálási tervet és programot összeállítani gasztrointesztinális rendszert érintő betegségben szenvedő betegek részére.
 • Képes táplálkozási szolgáltatást biztosítani egyéneknek, teameknek, csoportoknak.
 • Képes hatékony, integrált, korszerű és tudományos alapokon nyugvó táplálkozási intervenciót megvalósítani.
 • Képes részt venni tudományos teamek munkájában.
 • Képes hatékonyan alkalmazni a megszerzett ismereteket és a bizonyítékokon alapuló elveket a kliensek és páciensek adatainak értékelésénél, ezen csoportok bizonyos értékeinek (pl.: laborlelet, antropometriai értékek) analízisére, közlésére és interpretálására.
 • Képes ismereteit és jártasságát a dietetika területén a szakmai szervezetek (EFAD, MDOSZ) gyakorlati standardjainak, valamint szakmai előírásainak megfelelően alkalmazni.
 • Képes programokat megtervezni, vezetni, értékelni és ismertetni a táplálkozási kutatások eredményeit.
 • Képes tanítani a táplálkozást a betegeknek és családtagjaiknak, felhasználva a gyakorlati tapasztalatokat.
 • Képes szintetizálni a tudományos adatokat, lefordítani a gyakorlat nyelvére, és közzétenni a szakmailag releváns és megalapozott információkat a média különböző területein (internet, TV, írott sajtó).
 • Képes javaslatot tenni étrend-kiegészítőkre, funkcionális élelmiszerekre betegségspecifikusan, és objektíven megítélni a bennük rejlő kockázatokat.

Hol helyezkedhetsz el?
A hallgató a képzés elvégzése után a megszerzett kompetenciáival képes elhelyezkedni:
 • Egészségügy területén: alapellátás, klinika, kórház, betegszervezet, egészségcentrum, szociális intézmény, egészségügyi intézmény, terápiás dietetikus, élelmezésvezető, táplálkozási tanácsadói munkakör
 • Gasztroenterológiai kutatással foglalkozó főiskolai és egyetemi teamekben vállalkozói szférában: egyéni vállalkozó, élelmezésvezető, közétkeztetési cég, fitnesz, wellness központ egyéb tanácsadói
 • Egészségnevelési területeken: egészségnevelési intézet (például: iskola), Országos Egészségfejlesztési Intézet
 • Termelő és kereskedelmi ágazatban: élelmiszeripar területe, gyógyszeripar területe, gyógyturizmus területe
 • Közigazgatás, irányítás területén: szakmai érdekképviselet


Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók a Kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, majd a képzés végzését követően a Kar doktori képzésében vehetnek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek.


Kiket várunk?

A jelentkezés feltétele legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett dietetikus szakképzettség. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, bővebb információ a továbbképzések indítási helyeiről, indításának minimális hallgatói létszámáról, a csatolandó dokumentumok és a felvétel egyéb követelményekről az info@etk.pte.hu címen kérhető.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu