Intenzív szakápoló

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános ismeretekkel, ennek megfelelő emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek, képesek a magyar és idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozására, valamint a korábbi és a jelen képzés során elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintű művelésére. A szakképzettség birtokában, összhangban a nemzetközi trendekkel, számos, korábban orvosi képesítéshez kötött diagnosztikai és terápiás tevékenység ellátására válnak alkalmassá az ápolók. A képzés célja a hallgatóval megismertetni az alábbiakat: az intenzív betegellátás fogalmi rendszere, keretei, szervezeti felépítése, jogi háttere, az intenzív ellátásra szoruló betegek szükségleteink kielégítése, alapápolása, speciális, intenzív szakápolói feladatok, az intenzív betegellátás pszichés, szociális és etikai vonatkozásai, az intenzív betegellátásban alkalmazott orvosi eljárások, eszközök, gyógyszerek, protokollok, az intenzív szakápolás kutatása, fejlesztése, oktatása.

A képzési idő: 3 félév

Részvétel feltétele: Alapképzésben szerzett ápolói oklevél Levelező képzés esetén a felsőfokú képzettséget igazoló oklevél megszerzése után legalább 1 éves munkaviszony az intenzív, vagy sürgősségi ellátásban: - intenzív osztály - sürgősségi osztály - belgyógyászati vagy sebészeti szubintenzív részleg - speciális őrző részleg

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2021. augusztus 16. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van), igazolás 1 éves munkaviszonyról az intenzív, vagy sürgősségi ellátásban: - intenzív osztály - sürgősségi osztály - belgyógyászati vagy sebészeti szubintenzív részleg - speciális őrző részleg, 1 db igazolványkép.. Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2021. szeptember 6.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Intenzív szakápoló

Főbb tantárgycsoportok
Társadalomtudományi ismeretek modul
- Empátia fejlesztő tréning
- Az intenzív ellátás etikai vonatkozásai
- Az intenzív ellátás jogi vonatkozásai tantárgyakat
Egészségtudományi és klinikai ismeretek modul
- Gyógyszertan
- Betegvizsgálat
- Propedeutika
- Intenzív szakápolástan
- Elsősegélynyújtás,
- Oxyologia-
- Reanimatológia
- Transzfúziós ismeretek
- EKG ismeretek
- Intenzív betegellátás.

Hol helyezkedhetsz el?
Minden olyan egészségügyi intézményben, ahol a betegek intenzív ápolásra szorulnak:
(Intenzív osztályok Speciális őrzők)

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

Szakma szépségei
Az intezív szakápoló képzés létrejöttét az egyre gyorsuló tudományos és technikai fejlődés indokolta. A képzett szakemberek szorosan együttműködnek az orvosokkal, és számos olyan diagnosztikus és terápiás tevékenységet látnak el, melyek korábban orvosok által végzett feladatkörök voltak. Mindez megfelelő szemléletet, magasszintű szaktudást, kommunikációt és elhivatottságot kíván.

Kiket várunk?
Alapképzésben (BSc) szerzett ápolói oklevéllel rendelkezőket.
Levelező képzés esetén szükséges a felsőfokú képzettséget igazoló oklevél megszerzése után legalább 1 éves munkaviszony az intenzív, vagy sürgősségi ellátásban (intenzív osztály, sürgősségi osztály, belgyógyászati- vagy sebészeti szubintenzív részleg, speciális örző részleg).

A képzés díja:
A szakirányú továbbképzés díjának megtekintéséhez kérem kattintson ide (a táblázat a lap alján található).

Részletes felvilágosítás
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon cím: 7621 Pécs, Szepesy u. 1-3., tel/fax: (30) 184-2289, (30) 184-2428, e-mail: info@etk.pte.hu kérhető.

További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu