Női egészség és gátizomtréner szakgyógytornász

A képzés célja

A képzés célja, olyan korszerű elméleti, szakmai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező női egészség és gátizomtréner szakgyógytornászok képzése, akik naprakész, specifikus tudásuk birtokában képesek a legjobb, leghatékonyabban fizioterápia aktualitásain alapuló, korszerű mozgás- és fizioterápiás ajánlásokat megfogalmazni az érintett populáció részére.

A női egészség és gátizomtréner szakgyógytornász képes egyénre szabott fizioterápia megtervezésére, összeállítására az egyén egészségi állapotát figyelembe véve. Ezen felül alkalmas mozgásterápiás prevenciós stratégiák megtervezésére és kivitelezésére, terápiához igazodó fizioterápia kialakítására. Elméletorientált gyakorlati és módszertani tudása képessé teszi arra, hogy megfelelő fizioterápiás ajánlásokat fogalmazzon meg akár szövődményekkel, társbetegségekkel küzdő betegek számára is. Mindezt a legkorszerűbb tudományos irányelvek, és ajánlások szem előtt tartásával.

A női egészség és gátizomtréner szakgyógytornász – elméleti és gyakorlati tudásbázisának köszönhetően – képes bekapcsolódni az e területen tervezett kutatásokba, a női egészséggel és gátizom diszfunkciókkal foglalkozó team munkáját elősegíteni, kiegészíteni. A képzést teljesítő szakgyógytornász képes egyénre szabott fizioterápia megtervezésére, összeállítására az egyén egészségi állapotát figyelembe véve. Ezen felül alkalmas mozgásterápiás prevenciós stratégiák megtervezésére és kivitelezésére, terápiához igazodó fizioterápia kialakítására. Elméletorientált gyakorlati és módszertani tudása képessé teszi arra, hogy megfelelő fizioterápiás ajánlásokat fogalmazzon meg akár szövődményekkel, társbetegségekkel küzdő betegek számára is. Mindezt a legkorszerűbb tudományos irányelvek, és ajánlások szem előtt tartásával.


Képzési díja: 200.000 Ft/félév

Képzési idő: 2 félév
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon cím: 7621 Pécs, Szepesy u. 1-3., tel/fax: (30) 184-2289, (30) 184-2428, e-mail: info@etk.pte.hu kérhető.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése : Női egészség és gátizomtréner szakgyógytornász

A szakirányú továbbképzés képzési területei: Orvos- Egészségtudomány

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó ismeretkörök (12-16 kredit): anatómia, biomechanika, labor és képalkotó diagnosztika, endokrinológia, gyógyszertan, immunológia.

Szakmai törzsanyag (16-20 kredit): szülészet, nőgyógyászat, urológia, proktológia, sebészet, relaxációs technikák a női egészség területein, adatbázisok és prezentációs technikák, a fizioterápia és a fizikai aktivitás lehetőségei egyes nőgyógyászati kórképek esetén.

Differenciált szakmai ismeretek (26-30 kredit): betegedukáció, fizioterápiás betegvizsgálat, pszichés zavarok és neurológiai vizelet- és székletinkontinenciák, kutatásmódszertan a klinikai gyakorlatban, konzervatív menedzsment, alternatív és speciális mozgásprogramok, gátizmok komplex fizioterápiája és rehabilitációja, a menopausa syndroma és a krónikus kismedencei gyulladások fizioterápiája, gátizom diszfunkciók prevenciója, aktív életmód, életminőség és fizikai aktivitás, egyéb mozgásprogramok, szakmai gyakorlat.

A női egészség és gátizomtréner szakgyógytornász szakképzettség birtokában képes, illetve alkalmas:
 • Képes a női egészséget érintő kórképek immunológiai, endokrinológiai, farmakológiai, labordiagnosztikai, urológiai, sebészeti és proktológiai klinikai vonatkozásainak felismerésére.
 • Képes a szülészet-nőgyógyászati fizioterápiás vizsgálati módszerek birtokában, az orvosi dokumentáció ismerete alapján a funkcionális vizsgálat, illetve a kompetenciájukon belüli elektrodiagnosztikai vizsgálatok elvégzésére, elemzésére, fizioterápiás diagnózis felállítására, izomstimulációs kezelés (elektrogimnasztika) indikálására és kivitelezésére.
 • Képes a szülészet-nőgyógyászati fizioterápiás vizsgálat során kapott adatok, eredmények elemzésére, az összefüggések felismerésére és folyamatos dokumentációjára, a vizsgálati és kezelési eredmények tudományos feldolgozására.
 • Képes a szülészet – nőgyógyászati fizioterápiás vizsgálat alapján a különböző, női egészséget érintő kórképek rövid-, illetve hosszú távú fizioterápiás kezelési tervének felállítására és kivitelezésére.
 • Képes a különböző gátizom diszfunkciók bizonyítékokon alapuló, hatékony fizioterápiás kezelésének kivitelezésére, továbbá képes a rendeletben meghatározott gyógyászati segédeszközök javaslatára, (hüvelysúlyok és pesszáriumok).
 • Képes a hazai-, és nemzetközi irodalmi adatok és irányelvek alapján az aktív életmód és megfelelő mozgásformák, továbbá a fizioterápia promotálására a terhesség, gyermekágy és menopauza időszakában.
 • Képes a magas szintű betegedukációra a teherbeesés, dysmennorhea, endometriosis, policisztás ovárium szindróma és az aktív életmód (megfelelő mozgásformák), illetve az életminőség kérdéskörében.
 • Képes a szakmájához kapcsolódó tudományos kutatásokban részt venni, klinikai kutatásokat, illetve terápiás protokollokat tervezni, kivitelezni, illetve publikálni hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
 • Képes a betegedukáció keretein belül a vizelet, széklet és szél kontinencia promotálására, képes továbbá előmozdítani az egészségnevelést, az egészségmegőrzést célzó nemzeti, regionális, helyi, lakóközösségi és nemzetközi programokat.
 • Képes egyénre szabottan oktatni a betegséggel kapcsolatos ismereteket a legkülönbözőbb közösségekben (iskolák, iskola utáni programok, klubok).


Hol helyezkedhetsz el?
A hallgató a képzés elvégzése után a megszerzett kompetenciáival képes elhelyezkedni:

 • kórházak, klinikák szülészet-nőgyógyászati, urológiai, és sebészeti osztályain
 • fitnesz, wellness központokban
 • kutatással foglalkozó klinikai és egyetemi teamekben, melyek támája a gátizom diszfunkciók, terhesség, szülés, gyermekágyi időszak és a menopauza
 • szülészet-nőgyógyászati, urológiai, és sebészeti szakrendelőkben
 • betegklubokban
 • tanácsadói, egészségnevelési területeken, illetve egyéni vállalkozóként

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók a Kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, majd a képzés végzését követően a Kar doktori képzésében vehetnek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek.


Kiket várunk?

Orvos- és egészségtudomány képzési területen belül: Ápolás és betegellátás alapképzési szakon gyógytornász végzettséggel rendelkezőket.

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, bővebb információ a továbbképzések indítási helyeiről, indításának minimális hallgatói létszámáról, a csatolandó dokumentumok és a felvétel egyéb követelményekről az info@etk.pte.hu címen kérhető.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu