Orvosi diagnosztikai analitikus
felsőoktatási szakképzés

Képzés célja:

A felsőoktatási szakképzés célja orvosdiagnosztikai asszisztens szakemberek képzése, akik az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, hivatásszerűen gyakorolják munkájukat, és képesek az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi feladatok ellátására. Képesek - a minőségellenőrzési szabályokat betartva - mintavételi, minta előkészítési, analitikai, dokumentálási valamint archiválási feladatok ellátására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik.

Képzési jellemzők:

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  • A szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék).
  • Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
  • Részidős képzésben a szakmai gyakorlat két alkalommal három hét, legalább 240 óra.
  • A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: minimum 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
  • valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja:12 kredit
  • a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit
  • a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit
  • választható szakmai modul: 57 kredit
A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében külső szakmai gyakorlóhelyen, egészségügyi intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesíthető.


Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények:

Az idegen nyelvi követelmény a felsőoktatási intézmény szakképzési programjában meghatározott egészségügyi latin kurzus teljesítése.


Főbb témakörök:

Az 1-3 félévben képességfejlesztési, természettudományi, orvostudományi, egészségtudományi, diagnosztikai-analitikai és társadalomtudományi tárgyak oktatása folyik. Fontosabb diagnosztikai és analitikai tantárgyak: hematológiai diagnosztika, hemostasiológia, műszeres analitika, klinikai-kémiai diagnosztika, mikrobiológia- diagnosztika, izotópdiagnosztika, munkavégzési technikák. A 4. félév területi szakmai gyakorlat. A képzés szakmai vizsgával zárul.


Specializációk:
orvosdiagnosztikai laboratóriumi
képi diagnosztikai és intervenciós

A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei:
  • a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti egészségügyi alkalmassági követelmények érvényesítése);
  • munkatapasztalat és az előzetesen megszerzett tudás beszámítása (Laboratóriumban szerzett munkatapasztalat a munkáltató igazolása, illetve megszerzett tudás alapján beszámítható, melynek mértékét a Kreditátviteli Bizottság határozza meg. Legalább 15 év klinikai diagnosztikai laboratóriumban szerzett szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tárgyakból legfeljebb 10 kredit beszámítható.).

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz: bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Képzési forma, munkarend: levelező munkarend

Képzési idő: 4 félév

Költségtérítési díj: 200.000 Ft (mindkét munkarend esetében)

Képzés helye: nappali és levelező: Kaposvár

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu