Szimuláción alapuló egészségügyi oktatás

A képzés célja

A szimuláción alapuló egészségügyi oktatás szakirányú továbbképzési szak célja a szakmódszertanilag megalapozott, az egészségügyi oktatásban mára elengedhetetlen szimulációs oktatás biztosítása az orvos- és egészségtudományi felsőfokú képzőhelyek és az egészségügyi szakképzés gyakorlati oktatói, valamint az Országos Mentőszolgálat és az Országos Skill labor hálózat szimulációs oktatásában részt vevő szakemberei számára.

A képzésben részt vevők a munkájuk során biztosítani tudják az adott szakmaterület elsajátításához szükséges készségek és képességek kialakítását a betegbiztonság szem előtt tartásával, ugyanakkor költséghatékonyan, s a valós élethelyzethez képest alacsonyabb stresszhatás mellett. A szimulációs oktatás alkalmazásával a klinikai helyzetekben való problémamegoldást, a diagnózisfelállítást és döntéshozatalt is gyakorolni lehet azonnali visszajelzés lehetősége mellett, a csapatmunkában való jártasság szerzésével. A képzés további előnye, hogy viszonylag kevés oktatói jelenlétet igényel, ily módon hozzájárul a humánerőforrás gazdálkodás optimalizálásához, emellett az egészségügyi ellátás és képzések minőségének javulásához is.


Képzési díja: 200.000 Ft/félév

Képzési idő: 3 félév
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon cím: 7621 Pécs, Szepesy u. 1-3., tel/fax: (30) 184-2289, (30) 184-2428, e-mail: info@etk.pte.hu kérhető.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Egészségügyi szimulációs szakember

A szakirányú továbbképzés képzési területei: Orvos- Egészségtudomány

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó ismeretek: az egészségügyi oktatás szakmódszertana, kommunikáció, informatikai skillek, eszközismeret, orvostechnológia

Szakmai törzsanyag: kapcsolati háló leggyakoribb elemei, eszközismeret, magas hűségű szimulátorok használata, oktatásmódszertan, élő szereplős szimulációk, leggyakoribb kórfolyamatok a szimulációs oktatásban, szcenárióírás, az egészségügyi szimuláció fejlődési irányai

Szakmai gyakorlat: 50 óra területi gyakorlat

Az egészségügyi szimulációs szakképzettség birtokában képes, illetve alkalmas::
  • A végzett szakemberek képessé válnak a szimulációs oktatás céljait meghatározni, az erőforrásokat helyesen allokálni, az oktatás feltételrendszerét meghatározni, a gyakorlatokat önállóan megtervezni és előkészíteni, az egyéni kéréseket megfelelően integrálni.  
  • Képes egyénre szabott megelőző, egészségfejlesztő, dietoterápiás programok összeállítására, megszervezésére és kivitelezésére.
  • Stratégiai gondolkodással képesek az oktatástervezésben az orvos- egészségtudományi, az orvostechnológiai és az egészségügyi szakmódszertani ismereteiket és képességeiket szintetizálni.
  • A képzés során felkészülnek a szimulációs oktatás önálló kivitelezésére, az órák környezetének kialakítására, a briefing és debriefing módszerek célközpontú alkalmazására, az oktatási eszközök és magas hűségű szimulátorok előkészítésére és beüzemelésére, szükség esetén alternatív eszközök biztosítására.
  • Képesek ismereteiket alkalmazni és bemutatni, valamint továbbadni az oktatás szereplőinek az orvostechnológiai és fogyóeszközök, moulage-ok, skill trainerek, magashűségű szimulátorok, informatikai eszközök helyes beüzemeléséről, használatáról, az ellenőrzés, karbantartás, leltárkezelés és javíttatás folyamatáról.
  • A projektek előkészítésének, végrehajtásának és ellenőrzésének folyamatában, eszközspecifikációk elkészítésében kompetenciájuknak megfelelő mértékben részt tudnak venni.


Hol helyezkedhetsz el?

A képzés elvégzése után a megszerzett kompetenciák birtokában elhelyezkedhetsz egészségügyi szimulációs oktatást biztosító intézményeknél.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók a Kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, majd a képzés végzését követően a Kar doktori képzésében vehetnek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek.


Kiket várunk?

Orvos- és egészségtudományi alapképzésben (korábban főiskolai szinten) szerzett oklevél, vagy legalább főiskolai szintű képzésben szerzett egészségtanár vagy egészségügyi tanár mesterképzésben szerzett oklevél.

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, bővebb információ a továbbképzések indítási helyeiről, indításának minimális hallgatói létszámáról, a csatolandó dokumentumok és a felvétel egyéb követelményekről az info@etk.pte.hu címen kérhető.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu