Távegészségügyi szaktanácsadó

A képzés célja

A képzés célja az egészségtudományi végzettséggel már rendelkező szakemberek felkészítése a távmunkában végezhető egészségügyi ellátási és tanácsadási feladatokra. A jelenleg elérhető egészségtudományi képzések a közvetlen betegkapcsolattal járó betegellátási feladatokra fókuszálnak, az intelligens technológiai megoldások fejlődése eredményeképpen létrejövő, a távolról történő betegellátásban is jól alkalmazható ismereteket csak részben tartalmazzák.

A képzés során szerzett ismeretek és készségek lehetőséget biztosítanak a távmunkában foglalkoztatható, de közvetlen betegkapcsolattal járó munkavégzésben akadályozott (felsőoktatási hallgatók, nyugdíjasok, stb) szakemberek bevonására az egészségügyi ellátásba. Ennek kiemelt jelentősége lehet a pandémiás krízishelyzetekben.

A hallgatók átfogó ismereteket kapnak az orvos-egészségtudományi, valamint műszaki területekről. Kiemelt fókuszban ismerik meg a hallgatók a smart egészségügyi megoldásokat, a sürgősségi betegellátásban, otthonápolásban alkalmazható okoseszközöket és azok működési elveit. Hangsúlyos szerepet kap ezen területeken a döntéshozatal a leggyakoribb akut és krónikus elváltozások paramétereinek elsajátítására.


Képzési díja: 200.000 Ft/félév

Képzési idő: 3 félév
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon cím: 7621 Pécs, Szepesy u. 1-3., tel/fax: (30) 184-2289, (30) 184-2428, e-mail: info@etk.pte.hu kérhető.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése : Távegészségügyi szaktanácsadó / e-Health advisor

A szakirányú továbbképzés képzési területei: Orvos- Egészségtudomány

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó ismeretkörök: gyógyszertani egészségügyi alapismeretek, egészségügyi eszközismeret, menedzsment, jogi és etikai alapismeretek, egészségnevelés-egészségfejlesztés, kommunikáció.

Szakmai törzsanyag: egészségügyi informatikai rendszerek, smart technológiák a telemedicinában, IT szerepe az egészségügyben, mesterséges intelligencia szerepe az egészségügyi ellátásban, döntéselmélet, krónikus betegségek akut megnyilvánulásai.

Szakmai gyakorlat: 70 óra intézményen kívüli szakmai gyakorlat. A gyakorlat célja, hogy a hallgatók az aktuálisan zajló alapellátási munkát, majd céges gyakorlat során az okoseszközöket megismerjék, melyre a harmadik szemeszterben az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási központjában folyó munkát, riasztási és kikérdezési protokollt építhessenek rá.

A távegészségügyi szaktanácsadói szakképzettség birtokában képes, illetve alkalmas:
  • A képzésben résztvevők olyan átfogó ismereteket kapnak az intelligens technológiai megoldásokról és annak eredményeképpen létrejövő, a távolról történő betegellátásban is jól alkalmazható technikákról, amelyek megoldást nyújthatnak a krónikus betegségben szenvedők folyamatos monitorozására, idősgondozásra.
  • A végzett szakemberek tisztában vannak az allokatív, integratív és idő depedens ellátási formákkal, azokat képviselik, a betegutak szervezésében, mint irányelveket követik, az érvényes szakmai protokollokat rendszerszinten alkalmazzák, betartják, illetve kompetenciájuknak megjelelően betartatják.
  • Komplex ismeretekkel rendelkeznek a sürgősségi tünetegyüttesekről és a sürgősségi ellátásban előforduló további kórképekről, azok diagnosztikájáról, a terápiájáról, szakápolási és betegellátási feladataikról.
  • Részletesen ismerik a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az életkornak megfelelő kommunikációs stratégiákat, a problémafeltáró és problémamegoldó, valamint ösztönző kommunikáció jellegzetességeit.
  • Ismerik az otthoni állapotmonitorozásban, krónikus betegségek kezelésében leggyakrabban alkalmazott egészségügyi eszközöket, azok működési elvét és indikációs területeiket, az orvosbiológiai mérésekhez, valamint terápiás kezelésekhez szükséges műszerek főbb moduljait és ezek diagnosztikai, illetve terápiás alkalmazásának alapjait.


Hol helyezkedhetsz el?

A képzés elvégzése után a megszerzett kompetenciák birtokában elhelyezkedhetsz az állami és magánegészségügyi ellátásban, otthonápolási területen, betegirányító rendszerekben.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók a Kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, majd a képzés végzését követően a Kar doktori képzésében vehetnek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek.


Kiket várunk?

Orvos-egészségtudományi, műszaki területen szerzett felsőfokú végzettség. Olyan szakemberek, akik érdeklődnek az intelligens egészségügyi alkalmazások iránt. A már megszerzett korábbi tudásra építhető az okostechnológiák eszközrendszere.

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, bővebb információ a továbbképzések indítási helyeiről, indításának minimális hallgatói létszámáról, a csatolandó dokumentumok és a felvétel egyéb követelményekről az info@etk.pte.hu címen kérhető.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu