Szakedző MSC

Várjuk az edző, testnevelő-edző, sportszervező, rekreációszervezés és egészségfejlesztés, humánkineziológia alapszakon végzett szakembereket, illetve várjuk mindazon főiskolai végzettséggel rendelkező szakedzőket, akik a korábban megszerzett tudásukat kívánják a mai kornak és kihívásoknak megfelelő szaktudással fejleszteni, illetve szeretnének hazánkban a legmagasabb szintű egyetemi szakedző végzettséggel, akár szövetségi kapitányoktól is elvárható legfrissebb elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkezni.

Az edzői szakma hivatás, pedagógiai tevékenység, mely a fizikai képzésen kívül, elismerten fejleszti a sportolók személyiségjegyeit sportágspecifikus ismeretek és készségek átadásával. Mindezek mellett egy lelkiismeretes edző sokat tehet és tesz is a hazai egészségi állapot megváltoztatásáért, mivel az edzői tevékenysége mellett sportrekreációs és egészségnevelő tevékenységet is folytathat.

A szakedzők bár a sporttevékenység űzésének bármely területén elhelyezkedhetnek edzőként (versenysport/ szabadidősport), mégis mivel legjellemzőbben a versenysport és élsport területéhez kötődő legmagasabb sporttteljesítmény eléréséhez szükséges ismereteket sajátítják el a képzés során, így feltehetően a hazai, akár a nemzetközi versenysportban tevékenykedők utánpótlásbázisát fogják jelenteni a jövőben.

Felvételi tárgyak

A felvételi elbeszélgetés tematikája:
Szakedző - Asztalitenisz felvételi elbeszélgetés
Szakedző - Labdarúgás felvételi elbeszélgetés
Szakedző - Judo felvételi elbeszélgetés
Szakedző - Karate felvételi elbeszélgetés
Szakedző - Kézilabda felvételi elbeszélgetés
Szakedző - Kosárlabda felvételi elbeszélgetés
Szakedző - Vizilabda felvételi elbeszélgetés
Szakedző - Vívás felvételi elbeszélgetés
Szakedző - Súlyemelő felvételi elbeszélgetés

FIGYELEM! A szakedző MSc képzés legközelebb 2024 szeptemberi kezdéssel kerül meghirdetésre!


Várjuk teljes kreditérték beszámítással az edző, a testnevelő-edző alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző alapképzési szakon végzetteket, akik a korábban megszerzett tudásukat kívánják a mai kornak és kihívásoknak megfelelő szaktudással fejleszteni, illetve szeretnének hazánkban a legmagasabb szintű egyetemi szakedző végzettséggel, akár szövetségi kapitányoktól is elvárható legfrissebb elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkezni.
A képzésbe előzetes kreditelismerési eljárásban benyújtott kérelemmel jelentkezhetnek a sportszervező, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a humánkineziológia alapképzési szakon végzettek, valamint a testnevelő tanári oklevéllel rendelkezők. A kérelmet párhuzamosan a mesterképzésbe történő jelentkezéssel a PTE ETK Tanulmányi Osztályához szükséges benyújtani (email: tanulmanyi.osztaly@etk.pte.hu postai úton: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Tanulmányi Osztály 7621 Pécs, Szepesy u.1.). A kérelem mellé (elérhető: http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/doc/elozeteskredit_kerelemj.pdf) szükséges benyújtani a korábbi teljesítést igazoló dokumentumot (oklevélmelléklet, leckekönyv másolat, Tanulmányi rendszerből generált törzslap stb.), valamint az adott tantárgyi tematikák hitelesített másolatát.

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az edző, a testnevelő-edző alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző alapképzési szak.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a sportszervező, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a humánkineziológia alapképzési szak.

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Egyéb információk:

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan a Kar félévkezdéskor teszi közzé.

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz. Az űrlap a http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/Nyomtatványok/Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmek benyújtásakor a jelentkező vegye figyelembe, hogy a Karnak az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre, így kérelmét az Oktatási Hivatal által megállapított hiánypótlási határidőt megelőzően, legalább 30 nappal nyújtsa be.

Tanulmányi pontok számítása az oklevélen vagy az oklevél-átlag igazoláson feltüntetett oklevél minősítése alapján történik.

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása oklevél-átlag igazolással történhet.


Felvételi pontok számítása
 

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.


Intézményi szabályok

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.

A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományi mesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység.

 
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
 - oklevél minősítése alapján: 45 pont
vagy
 - oklevél minősítés duplázása: 90 pont
vagy
 - felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 - intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont


Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása


Szakedző

 

Képzési terület: sporttudomány

Képzési forma, munkarend: mesterképzés (MSc) levelező munkarendben

Képzési idő (félév): 4

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges

Önköltség (félév): 400000 Ft

Képzés helye: Pécs

A képzés felépítése: Az mesterfokozat megszerzéséhez 120 kredit szükséges (a vonatkozó KKK szerint). Nappali munkarenden 1380 óra, levelező munkarenden 680 óra. Szakmai gyakorlat időtartama: nappali munkarenden 120 óra, levelező munkarenden 60 óra, a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat

Szakképzettség megnevezése: Okleveles szakedző (a sportág megjelölésével)

Szakirányok és specializáció: Asztalitenisz, judo, labdarúgás, karate, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, súlyemelés, vívás


A Bsc szak elvégzése után lehetőség vagy Ápoló mesterképzési szak (Ápoló MSc) elvégzésére.

A tudományos pályára vágyók a képzés után jelentkezheznek saját Egészségügyi Doktori Iskolánkba.


Általános információk

A képzés célja diplomás szakedzők, vagyis az edzői szakma „csúcsának” képzése. A szakedzők megalapozott sport-szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, illetve készségek birtokában alkalmasak a nemzetközi szintű élsport követelményeinek megfelelő felkészítési és versenyeztetési feladatok ellátására, a sporttudomány legújabb eredményeinek értelmezésére, alkalmazására, disszeminációjára, valamint szakterületükön kutatási tevékenység végzésére. A mesterképzésben végzett szakedzők a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti tudással rendelkeznek az edzői tevékenység ellátásához szükséges sporttudományi, egészségtudományi, neveléstudományi szociálpszichológiai, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről. Elsajátítják az élsport által megkövetelt legmagasabb szintű teljesítmény növelésének, fejlesztésének ismereteit, illetve sportáguk technikai és taktikai elemeit, sportágspecifikus stratégia tanításának és alkalmazásának módszereit. Kiválóan ismerik a tehetséggondozás elméleteit és gyakorlati megvalósíthatóságának módjait, a tehetségmenedzsment alkalmazási formáit, továbbá részletes tudással rendelkeznek a sportolók hosszú távú fejlesztési elveiről, módszereiről.

A szakedző képzésben neves és hiteles szakemberektől tanulhatnak a hallgatók, akik a saját sportágukban igazolhatóan - az elméleti és gyakorlati eredményeiknek köszönhetően - a hazai és nemzetközi színtér kiemelkedő minősített edzői:
Prof. dr. Ács Pongrác - asztalitenisz.
Dr. Elbert Gábor - labdarúgás,
Dr. Filó Csilla kézilabda,
Dr. Kovács Antal - judo,
Dr. habil. Morvay- Sey Kata – judo, karate,
Dr. habil. Paár Dávid - asztalitenisz,
Dr. habil. Rátgéber László - kosárlabda,
Cseh Sándor, Lukács Gergely - vízilabda
Szűcs Endre - súlyemelés
Vívás


A képzést követően a végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.-->

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu