Ápolás MSC

Kiterjesztett hatáskörű Okleveles Ápoló MSc

 

Az elméleti képzés tervezett konzultációs időpontjai

I. Félévben 14 héten keresztül:

Heti 2 nap (péntek-szombat) 8:00-18:00

Első oktatási hét: 2017.09.08-09.

 

Tervezett szakmai gyakorlat – a hallgató által választott intézményben*

I. Félévben ~ 9 nap

II. Félévben ~ specializációtól függően

III. Félévben ~ specializációtól függően

 

A munkáltatóknak lehetősége van a középfokú szakápoló képzésnek megfelelően a konzultációkon való részvételt a munkaidő alatt biztosítani.

 

A kibővített kompetenciakör miatt a magas óraszám levelező munkarendben is szükséges, ezért munka mellett is javasoljuk a nappali munkarendre történő jelentkezést.   Az óraszám ez esetben is kb. azonos a szintén munka mellett végezhető középfokú,  pl. intenzív szakápoló képzés óraszámával, de a hosszabb képzési idő miatt a követelmények könnyebben teljesíthetők.

 

Egy okj-s képzés időtartamával megegyező képzési idő alatt mesterfokozatú oklevél speciális szakértői tudás, kibővített ápolói tevékenységi kör szerezhető.

A képzési idő: 1,5 év (kb. 1500 óra)

 

6 szakápolói specializáció

aneszteziológiai;

geriátriai;

intenzív;

közösségi;

perioperatív;

sürgősségi

 

Valamennyi specializációra a főiskolai/BSc ápolók, a sürgősségi specializációra a főiskolai/BSc mentőtisztek**is jelentkezhetnek.

 

Kiemelkedő anyagi támogatás: MICHALICZA – ÖSZTÖNDÍJ***

I. Félévben 640.000 Ft egy összegben!

II. és III. Félévben 320.000-640.000 Ft-ig

 

Nappali munkarendre történő jelentkezés esetén

  • Tanulmányi ösztöndíj****
  • Szociális támogatás: 5950 Ft/hó – 50 000 Ft/hó között****
  • Diákigazolvánnyal igénybevehető 50 %-os utazási kedvezmény
  • Rugalmasan meghatározott konzultációs időpontok, így munkaviszony mellett a képzés nappali munkarendben is teljesíthető

 

A mesterfokozat  megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből (akár eszperantó, vagy lovári, továbbá német/angol/stb. nyelvekből) államilag elismert középfokú nyelvvizsga szükséges.

 

A megadott  információk tájékoztató jellegűek.

 

A képzéssel kapcsolatos bővebb felvilágosítás a +36 30/370-5228 telefonszámon kérhető.

 

* a szakmai gyakorlat letöltéséhez szükséges feltételek biztosítása esetén.

** a mentőtiszteknek a képzéssel párhuzamosan kell a KKK-ban meghatározott 20 kreditet teljesíteniük a korszerű ápolástudományi ismeretekből

*** pályázat útján, az Ösztöndíj Bizottság eljárása alapján kerül megállapításra (160/2017,(VI.28) Kormányrendelet alapján)

****egyedi elbírálás alapján félévente 5 hónapra nyerhető el

 

Egyetemi szintű ápolóképzésben történő részvételre olyan elkötelezett, főiskolai (BSc) ápolói oklevéllel rendelkezők jelentkezését várjuk, akik az ápolói hivatást magas szinten művelni és azt továbbfejleszteni kívánják és a fentiekben felsorolt tevékenységek végzésére magukban kedvet, képességet és elhivatottságot éreznek. Olyanok jelentkezésére számítunk, akik az ápolás, mint hivatáson túlmenően vezető beosztásban (pl.: ápolásigazgató), beosztott ápolók irányításában, menedzselési feladatokra vállalkoznak, vagy érdeklődnek a tudományos kutatás és az egészségtudományi/ápolástudományi tárgyak oktatása iránt.

Felvételi tárgyak

Szakmai, motivációs elbeszélgetés.

 

Egyéb információ:

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan a Kar félévkezdéskor teszi közzé.

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz. Az űrlap a http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/Nyomtatványok/Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmek benyújtásakor a jelentkező vegye figyelembe, hogy a Karnak az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre, így kérelmét az Oktatási Hivatal által megállapított hiánypótlási határidőt megelőzően, legalább 30 nappal nyújtsa be.

Tanulmányi pontok számítása az oklevélen vagy az oklevél-átlag igazoláson feltüntetett oklevél minősítése alapján történik.

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása oklevél-átlag igazolással történhet.

A sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirányán kívül, kizárólag meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe (20 kredit korszerű ápolástudományi ismeretek) az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak.

 

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

 

Intézményi szabályok

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.

A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományi mesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység.

 

Pontszámítás:

Felvételi pontok:

- felvételi elbeszélgetés: 45 pont

- oklevél minősítése alapján: 45 pont

vagy

- oklevél minősítés duplázása: 90 pont

vagy

- felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont

 

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont

- fogyatékosság: 2 pont

- gyermekgondozás: 2 pont

- hátrányos helyzet: 2 pont

- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont

- 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

- 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont

- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

- 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

- 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont

- kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont

- OTDK 1-3. hely: 5 pont

 

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása


Ápolás

 

Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

Képzési forma, munkarend: mesterképzés (MSc) nappali és levelező munkarend

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges

Önköltség (félév): 400000 Ft (mindkét munkarend esetében)

Képzés helye: Pécs (mindkét munkarend esetében)

Képzési idő (félév): 3

Az összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

Szakképzettség megnevezése: okleveles ápoló

Oklevélszerzéshez idegen nyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.


A Bsc szak elvégzése után lehetőség vagy Ápoló mesterképzési szak (Ápoló MSc) elvégzésére.

A tudományos pályára vágyók a képzés után jelentkezheznek saját Egészségügyi Doktori Iskolánkba.


Általános információk

Ápolás

 

A képzés célja olyan egészségtudományi szakemberek képzése, akik ismerik a hazai egészségügy működését, az ápolás közép- és felsőszintű intézményrendszerét az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Alkalmasak az ápolás tudományos problémáinak megoldására, új ápolási ismeretek felkutatására és mindezek gyakorlati hasznosításában történő hatékony részvételre. A végzettek felkészültek lesznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.Ápolás MSc

Életképek a szak hallgatóival

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 251 - 146

info@etk.pte.hu