ZOMBOR

SZÉKHELYEN KÍVÜLI ALAP (BSC) KÉPZÉS - ZOMBOR

Karunk szeretettel várja az ápoló vagy gyógytornász szakon továbbtanulni vágyó, érettségivel rendelkezők jelentkezését!

A PTE Egészségtudományi Kara elkötelezett a magas szinten kvalifikált, modern, naprakész tudással rendelkező egészségtudományi szakemberek képzésében. Intézményünk az első a magyarországi egészségtudományi képzést végző karok közül, amely egyetemi ranggal, 14 mesterképzési szakkal, valamint önálló doktori iskolával is rendelkezik. Karunk 2016-ig négy városban, Pécsett, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen rendelkezett képzési központtal, 2016. szeptembertől a szerbiai Zombor városában is megkezdődött az oktatás, majd 2022-től a székelyföldi Székelyudvarhelyen.


Bővebb információ az ápoló képzésrőlBővebben >>

Bővebb információ a gyógytornász képzésrőlBővebben >>

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az elméleti képzésre Zombor városában, a közelmúltban felújított Magyar Polgári Kaszinó épületében kerül sor. Az oktatók a PTE Egészségtudományi Kar nemzetközileg is elismert szakemberei, akik nagy gyakorlattal rendelkeznek az evidenciákon alapuló ápolástudomány, valamint az egészségtudomány területén.

A gyakorlati képzésekre döntően Magyarországon, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában, valamint az Egészségtudományi Kar oktatókórházaiban kerül sor, mely biztosítékot jelent arra, hogy a hallgatók elsajátíthatják a kor elvárásainak megfelelő, lehető legmodernebb ellátási protokollokat. Ezen tudással megszerzett ápolói oklevél az Európai Közösségi Jog alapján az Európai Unióban automatikusan elfogadásra kerül. A képzés kiemelt célja a szerbiai egészségügyi ellátórendszerben ellátást igénybe vevő magyar anyanyelvű állampolgárok részére magyar nyelven kiválóan képzett szakemberek biztosítása.

 

Finanszírozási forma

A képzés – sikeres felvételi esetén – (magyar) állam által biztosított állami ösztöndíjas képzés, mely térítésmentesen vehető igénybe (nincs önköltségi díj; a felvételt nyert hallgató részére tanulmányi ösztöndíj, szociális alaptámogatás, rendszeres szociális ösztöndíj biztosítható).

A képzés önköltséges formában is meghirdetésre kerül. A magyar nyelvű képzés önköltségi díja: 300.000 Ft/félév.

 

Szemeszterkezdés

A felvételről (vagy elutasításról) legkésőbb szeptember elején ad írásban tájékoztatást a kar.

Első oktatási nap: 2024. szeptember

 

Felvételi eljárásról:

A felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány ill. a többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, nyelvvizsgát igazoló dokumentum.

Két pontszámítási módszer alapján történik a 2023-as felvételi pontszám meghatározása.

a)      a tanulmányi pontok (maximum 200 pont) és az érettségi pontok (maximum 200 pont) összege, hozzáadva a többletpontokat (maximum 100 pont) vagy

b)      az érettségi pontok (maximum 200 pont) kétszerese, hozzáadva a többletpontokat (maximum 100 pont).

A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni.

Az érettségi pontok két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján számítható pontok.

A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért eredmények az adott államban alkalmazott módszere alapján történik, a magyar felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással.

Honosítás és különbözeti nélkül elfogadható a Szerbiában szerzett érettségi bizonyítvány, azonban amennyiben a jelentkező kizárólag szerb (vagy más, nem magyar) nyelvű bizonyítvánnyal rendelkezik, a jelentkezéshez az érettségi bizonyítvány magyar nyelvű hiteles fordításának másolatát is csatolni kell (hiteles fordításnak az Országos Fordító és Fordításhitelesitő Iroda, a magyar külképviseleti szerv, illetve a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá az Európai Unió valamely tagállamának belső joga szerinti hiteles fordítás minősül)! Kétnyelvű érettségi bizonyítványokról nem szükséges hivatalos fordítást csatolni.

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (a sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés. (A vizsgálat pontos helyéről és idejéről az intézmény küld tájékoztatást a felvételt nyert részére.)

 

JELENTKEZÉS MÓDJA

Az intézménynél közvetlenül, postai úton. A szükséges formanyomtatvány (letöltéshez kattintson ide) és kitöltési útmutató (letöltéshez kattintson ide) itt tölthető le, vagy kérhető a zombor@etk.pte.hu e-mail címen.

Adatvédelmi tájékoztató letöltéséhez kattintson ide

Beküldési cím: PTE Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály H-7621 Szepesy u. 1.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus

A felvételi eljárás eredményéről írásban ad az intézmény tájékoztatást a jelentkezők részére legkésőbb szeptember elején.

Az ügyintézés gyorsítása érdekében kérjük, hogy a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot szíveskedjék elektronikusan is (szkennelve) a zombor@etk.pte.hu címre megküldeni.

Figyelem! A jelentkezés akkor érvényes, ha a hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lap, valamint a szükséges iratok másolata a kar Tanulmányi Osztályára megérkeznek. Érvényes jelentkezésnek tekinthető a jelentkezési határidő napjáig kelt postabélyegzővel ellátott küldemények, függetlenül annak karra érkezésétől!

Csatolandó dokumentumok:

  • középiskolai bizonyítványok fénymásolata;
  • érettségi bizonyítvány fénymásolata; (Amennyiben a jelentkező kizárólag szerb nyelvű bizonyítvánnyal rendelkezik, kérjük annak hivatalos fordítását is megküldeni! Kétnyelvű érettségi bizonyítványokról nem szükséges hivatalos fordítást csatolni)
  • nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata (ha van),
  • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (pl.: útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány) fénymásolata (lehetőség szerint magyar, vagy angol nyelvű)

 

A jelentkezés módjával és határidejével kapcsolatban a kar Tanulmányi Osztályán, az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: tel: +36 30 184 22 89; info@etk.pte.hu; facebook.com/pteetk.

Képzés helye: 25000 Zombor, Petar Bojović körút 13.

Anyaintézmény: PTE Egészségtudományi Kar, H-7621 Pécs, Vörösmarty utca 4.

 

 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu