Ergoterapeuta BSc

Szeretnél segíteni beteg, fogyatékkal élő embereken, hogy teljes életet élhessenek és ne legyenek kiszolgáltatottak? El tudod képzelni, milyen óriási a különbség, ha öltöztetnek vagy ha magad öltözöl fel, ha etetnek vagy magad étkezel, ha vezetnek vagy magad sétálsz? Milyen érzés értelmes tevékenységet végezni vagy másokra utaltnak lenni? Minden kis segítség a kezeltnek egy csoda. Képessé teheted a károsodással élőt arra, hogy önállóan tudjon fürdeni, bevásárolni, tanulni, dolgozni, vagy akár kártyázni, futni vagy hajat mosni. Készíthetsz számára egyénre szabott segédeszközöket, módosíthatod a környezetét, javasolhatsz változtatásokat egy-egy tevékenység kivitelezésében. Ergoterapeutaként hozzájárulhatsz a károsodással, fogyatékossággal élők életminőségének, önálló, független életének javításához.


Felvételi tárgyak

Figyelem! A képzésre a főhatósági engedélyt követően várhatóan 2021. február 1-jétől lehet jelentkezni a felvi.hu weboldalon!

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy*, vagy egy idegen nyelv** vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy***

* Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; szociális ismeretek.
** Választható egy idegen nyelv: angol; francia; latin nyelv; német; olasz; orosz; spanyol
*** Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); szociális alapismeretek.


FIGYELEM! Jogszabályi változás! A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.


Figyelem! A képzésre a főhatósági engedélyt követően várhatóan 2021. február 1-jétől lehet jelentkezni a felvi.hu weboldalon!

Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

Képzési forma, munkarend: alapképzés (BSc) nappali munkarend

Képzési idő: 8 félév

Az összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

Szakképzettség megnevezése: ergoterapeuta

Oklevélszerzéshez idegen nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Költségtérítési díj: 300.000 Ft/félév

Képzés helye: ZalaegerszegÁltalános információk

Figyelem! A képzésre a főhatósági engedélyt követően várhatóan 2021. február 1-jétől lehet jelentkezni a felvi.hu weboldalon!

Az ergoterapeuta a páciensek fizikális és mentális problémáit célirányos tevékenységek végeztetésével kezeli, így elősegítve az embereket teljesítményük és függetlenségük maximumának elérésében az élet minden területén. Ezek a tevékenységi területek lehetnek az önellátás, a munkavégzés vagy a tanulás és a szabadidős vagy rekreációs tevékenységek.

Az ergoterapeuta képes a szomatikus, kognitív, szociális vagy pszichikai problémák, funkciózavarok, károsodások felmérésére, dokumentálására, ergoterápiás kezelési terv készítésére és rehabilitációs programok kivitelezésére. A szakember képes analizálni, szelektálni és alkalmazni a tevékenységet terápiás céllal, képes a tevékenység fejlesztésére, segítésére, mellyel a lehető legmagasabb szintű funkciót, függetlenséget és önállóságot éri el a beteg. Képes az egyes segédeszközök elkészítésére, módosítására, a környezeti feltételek felmérésére és a szükséges változtatások megvalósítására, valamint tanácsadásra, együttműködve a többi szakemberrel.

Míg az orvoslás feladata a betegségek gyógyítása, addig az ergoterápia szerepe a betegségekből adódó tehetetlenség megelőzése és csökkentése.

A tevékenység végzése alapvető az egészséghez és jólléthez, a létünk értelme, mindig értelmes és célirányos, magába foglalja a képességeinket, életszerepekeinket, melyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy a mindennapi életüket célszerűen éljék. A tevékenység kivitelezése lehet egy kezelési folyamat vagy végcél.Ergoterapeuta Bsc

Életképek a szak hallgatóival

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 513 - 670

info@etk.pte.hu