Ápoló BSc Zombor

A modern betegellátásban többek között a fejlett technológiák alkalmazása és az orvoshiány miatt jelentősen felértékelődött az ápolók szerepe. Az EU legtöbb országában megszűnt a középfokú ápoló képzés, hiszen számos, korábban orvosok által ellátott tevékenységet látnak el ma már a BSc/MSc végzettségű ápolók (pl.: betegvizsgálat, gyógyszerrendelés, terápiás beavatkozások, stb.). Ha szívesen választanád hivatásodul betegek gyógyítását, ápolását és segítését, vagy vonz az egészségügyi vezetői munkakör, ahol például osztályok/klinikák/kórházak ápolásigazgatójaként láthatsz el menedzseri feladatokat, akkor irány az ápolóképzés!


Felvételi eljárásról:

FIGYELEM! Jogszabályi változás! A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

A felvételi rendeletben az áll, hogy alapképzésre, osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

Külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolával utolsó évfolyamon tanulói jogviszonyban álló vizsgázók jelentkezésének menete emelt szintű érettségi vizsgára:

 • külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola tanulója csak végzősként, az utolsó évfolyam tanulójaként és csak a május júniusi vizsgaidőszakban jelentkezhet Magyarországon érettségi vizsgára
 • a május-júniusi vizsgaidőszakban február 15-éig személyesen, postai úton tértivevényes küldeményben jelentkezhet érettségi vizsgára valamelyik fővárosi, megyei kormányhivatalban
 • A jelentkezési lap A jelentkezési lap - várhatóan január második felétől - elérhető a www.oktatas.hu honlapról (közvetlenül a főoldalról)
 • Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat. A jelentkezéskor a külföldi tanulónak meg kell adnia egy magyarországi értesítési címet is. A jelentkezéskor az adott kormányhivatalt a külföldi középiskola tanulójának saját magának kell kiválasztani.
 • Külföldi középiskola tanulójának vizsgadíjat kell fizetnie. A vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2021-ben: 42.000,-Ft) Az összeg vizsgatárgyanként értendő.

Az aktuális információk az emelt szintű érettségi vizsgára vonatkozóan januárban frissülnek.
Részletes információhoz kérem, kattintson ide!Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

Képzési forma, munkarend: alapképzés (BSc) magyar nyelven nappali vagy levelező munkarendben

Képzési idő: 8 félév

Az összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

Szakképzettség megnevezése: ápoló

Oklevélszerzéshez idegen nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Költségtérítési díj: 300.000 Ft/félév

Képzés helye: székhelyen kívüli képzés: Zombor


,,Ha tudásra szomjazol és fejleszteni szeretnéd önmagad az egészségügy terén, mindezt egy szuper kis csapatban, akkor válaszd a zombori képzést!’’
-L. Zsanett

,,Ez nem csak iskola, hanem egy összetartó család is egyben.’’
-SZ. Tünde

,,A járványhelyzet okozta nehézségek ellenére is biztosítva volt a színvonalas oktatás . A nyári gyakorlat a pécsi klinikán mindenki számára felejthetetlen élmény volt. Kiválóan ugrottunk meg minden akadályt’’
-V. Vivien

,,Ez a képzés segít abban, hogy megtanuljunk gondoskodni más emberekről, megtanulunk segítséget és bizalmat nyújtani.’’
-Cs.Hermina

,,Ez egy életre szóló hivatás.’’
-G. Atila

,,Nekem az volt a fontos, hogy itt helyben tudok keresett szakmát tanulni. És ha végigviszem, akkor sok helyen eltudok majd helyezkedni.’’
-Sz. Dominik

,,Itthon tanulhatunk az anyanyelvünkön, egy jól szervezett oktatásban.’’
-Ny. Dianna

,,Magyarul tanulhatok, egy klassz csapatban.’’
-D. Márta

,,Ez egy nagy lehetőség a továbbtanulásra. Közel van, jó oktatóink vannak, sok-sok új barátra tehetünk szert. Jókat szórakozunk és szuper csapatként működünk.’’
V. Szonja

,,Ha akkor lett volna ilyen lehetőség, mikor én voltam végzős középsulis, hogy a suli után ugyan abban a városban, állami támogatással iduljon ez a képzés nem haboztam volna egy percet sem, azonnal jelentkeztem volna és örömmel tanultam volna tovább. Rendkívüli és kihagyhatatlan lehetőség. 15 év ápolói gyakorlat van mögöttem és azt kell mondjam, hogy csak úgy lehet fejlődni, a ranglétrán feljebb jutni és magabiztos, megbízható, megbecsült ápolónak lenni, ha színvonalas és megfelelő képzésen veszünk részt. Úgyhogy ragadjátok meg ezt a ritka lehetőséget! Én is megragadtam 34 évesen és nem bántam meg!’’
S. Árpád

A BSc szak elvégzése után lehetőség van Ápoló mesterképzési szak (Kiterjesztett hatáskörű ápoló MSc) elvégzésére.

A tudományos pályára vágyók a képzés után jelentkezhetnek saját Egészségügyi Doktori Iskolánkba.


Általános információk

Karunk szeretettel várja az ápoló szakon továbbtanulni vágyó érettségivel rendelkezők jelentkezését.

Az elméleti képzésre Zombor városában, a közelmúltban felújított Magyar Polgári Kaszinó épületében kerül sor. Az oktatók a PTE Egészségtudományi Kar nemzetközileg is elismert szakemberei, akik nagy gyakorlattal rendelkeznek az evidenciákon alapuló ápolástudomány, valamint az egészségtudomány területén.

A gyakorlati képzésekre döntően Magyarországon, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában, valamint az Egészségtudományi Kar oktatókórházaiban kerül sor, mely biztosítékot jelent arra, hogy a hallgatók elsajátíthatják a kor elvárásainak megfelelő, lehető legmodernebb ellátási protokollokat. Ezen tudással megszerzett ápolói oklevél az Európai Közösségi Jog alapján az Európai Unióban automatikusan elfogadásra kerül. A képzés kiemelt célja a szerbiai egészségügyi ellátórendszerben ellátást igénybe vevő magyar anyanyelvű állampolgárok részére magyar nyelven kiválóan képzett szakemberek biztosítása.

A PTE Egészségtudományi Kara elkötelezett a magas szinten kvalifikált, modern, naprakész tudással rendelkező egészségtudományi szakemberek képzésében. Intézményünk az első a magyarországi egészségtudományi képzést végző karok közül, amely egyetemi ranggal, 9 egyetemi szakkal valamint önálló doktori iskolával is rendelkezik. Karunk eddig négy városban, Pécsett, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen rendelkezett képzési központtal, 2016. szeptembertől a szerbiai Zombor városában is megkezdődött az oktatás.

 

Finanszírozási forma

A képzés – sikeres felvételi esetén – (magyar) állam által biztosított állami ösztöndíjas képzés, mely térítésmentesen vehető igénybe (nincs önköltségi díj; a felvételt nyert hallgató részére tanulmányi ösztöndíj, lakhatási támogatás, stb biztosítható).

A képzés önköltséges formában is meghirdetésre kerül. A magyar nyelvű képzés önköltségi díja: 300.000 Ft/félév.

 

Szemeszterkezdés

A felvételről (vagy elutasításról) várhatóan 2021. szeptember elején ad írásban tájékoztatást a kar.

Első oktatási nap: 2021. szeptember

 

Felvételi eljárásról:

Jelentkezni 2021. augusztus 18-ig postai úton lehet.

A székhelyen kívüli alapképzésre és az osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam (így Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.

Amennyiben nem rendelkezik Magyarországon tett emelt szintű érettségi vizsgával vagy szerbiai felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványában, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsgával, úgy Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát (továbbiakban: FFSzV) kell tennie.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) kapcsolatos információk:

 • a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időpontja várhatóan: 2021. augusztus 25.
 • a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga helyszíne: Szerbia, SRB-25000 Zombor, Petar Bojovic körút 13.
 • a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha eléri a 45%-ot.
 • a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tárgyként választható:
  • egészségügyi ismeretek
  • magyar nyelv és irodalom tantárgy.

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul. A feladatsorok a https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok oldalon érhetőek el.

Karunk ingyenes, online felkészítő kurzust szervez egészségügyi ismeretek tárgyból, amely keretében célirányos felkészítésben részesülnek a jelentkezők a Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára.

A felkészítő 15 alkalommal 45 perces online óra formájában kerül megvalósításra.

Platform: MS Teams

A felkészítő időtáblája:

2021. július 19-20. (hétfő-kedd) 9:00 órai kezdettel 2 x 3 x 45 perc
2021. július 26-27. (hétfő-kedd) 9:00 órai kezdettel 2 x 3 x 45 perc
2021. augusztus 2. (hétfő) 9:00 órai kezdettel 3 x 45 perc

Oktató: Divinyi Csilla Szilvia

JELENTKEZÉS:

https://forms.gle/WW8T58oW1CjU8k8s7

Jelentkezési határidő: 2021. július 16. (péntek) 12:00 óráig

A felvétel feltétele: legalább egy emelt szintű érettségi vizsga, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél, érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány ill. a többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása.

Két pontszámítási módszer alapján történik a felvételi pontszám meghatározása.

a) a tanulmányi pontok (maximum 200 pont) és az érettségi pontok (maximum 200 pont) összege, hozzáadva a többletpontokat (maximum 100 pont) vagy

b) az érettségi pontok (maximum 200 pont) kétszerese, hozzáadva a többletpontokat (maximum 100 pont).

A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni.

Az érettségi pontok két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján számítható pontok.

A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért eredmények az adott államban alkalmazott módszere alapján történik, a magyar felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással.

Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2021. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 96506-1/2020/FEKF számú ITM határozat mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot - ez az ápolás és betegellátás (ápoló szakirány) képzés esetén 280 pont.

Honosítás és különbözeti nélkül elfogadható a Szerbiában szerzett érettségi bizonyítvány, azonban amennyiben a jelentkező kizárólag szerb (vagy más, nem magyar) nyelvű bizonyítvánnyal rendelkezik, a jelentkezéshez az érettségi bizonyítvány magyar nyelvű hiteles fordításának másolatát is csatolni kell (hiteles fordításnak az Országos Fordító és Fordításhitelesitő Iroda, a magyar külképviseleti szerv, illetve a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá az Európai Unió valamely tagállamának belső joga szerinti hiteles fordítás minősül)! Kétnyelvű érettségi bizonyítványokról nem szükséges hivatalos fordítást csatolni.

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (a sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés. (A vizsgálat pontos helyéről és idejéről az intézmény küld tájékoztatást a felvételt nyert részére.)

 

JELENTKEZÉS MÓDJA

Az intézménynél közvetlenül, postai úton. A szükséges formanyomtatvány (letöltéshez kattintson ide) és kitöltési útmutató (letöltéshez kattintson ide) itt tölthető le, vagy kérhető a zombor@etk.pte.hu e-mail címen.

Beküldési cím: PTE Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály H-7621 Szepesy u. 1.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 18.

A felvételi eljárás eredményéről írásban ad az intézmény tájékoztatást a jelentkezők részére várhatóan 2021. szeptember elején.

Az ügyintézés gyorsítása érdekében kérjük, hogy a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot szíveskedjék elektronikusan is (szkennelve) a zombor@etk.pte.hu címre megküldeni.

Figyelem! A jelentkezés akkor érvényes, ha a hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lap, valamint a szükséges iratok másolata a kar Tanulmányi Osztályára megérkeznek. Érvényes jelentkezésnek tekinthető a jelentkezési határidő napjáig (tehát 2021. augusztus 18. éjfélig) kelt postabélyegzővel ellátott küldemények, függetlenül annak karra érkezésétől!

Csatolandó dokumentumok:

 • középiskolai bizonyítványok fénymásolata;
 • érettségi bizonyítvány fénymásolata; (Amennyiben a jelentkező kizárólag szerb nyelvű bizonyítvánnyal rendelkezik, kérjük annak hivatalos fordítását is megküldeni! Kétnyelvű érettségi bizonyítványokról nem szükséges hivatalos fordítást csatolni)
 • nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata (ha van),
 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (pl.: útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány) fénymásolata (lehetőség szerint magyar, vagy angol nyelvű)

A jelentkezés módjával és határidejével kapcsolatban a kar Tanulmányi Osztályán, az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: tel: +36 30 184 22 89; info@etk.pte.hu; facebook.com/pteetk.

Képzés helye: Magyar Polgári Kaszinó 25000 Szerb Köztársaság Zombor, Petar Bojović körút 13.
Anyaintézmény: PTE Egészségtudományi Kar 7621 Magyarország Pécs, Vörösmarty u. 4.

Ápoló Bsc

Életképek a szak hallgatóival

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

(72) 513 - 670

info@etk.pte.hu