HATÁRON TÚLRÓL PÉCSRE

Ha határon túlról jelentkeznél magyarországi képzésre

 

ÉRETTSÉGI, FELVÉTELI MAGYARORSZÁGON

Biztosan észrevetted, hogy a magyar felvételi és érettségi rendszer eltér a szerbiai és a romániai rendszertől. Röviden képbe hozunk, hogyan működik ez nálunk!

Évente kétszer van érettségi időszak, az egyik májusban kezdődik, a másik pedig ősszel. A középiskolásoknak jelentkeznie kell az érettségire és dönthetnek arról, hogy közép, vagy emelt szinten érettségiznek az adott tárgyból. Ha valaki nem elégedett az érettségi jegyével, vagy szeretne új tárgyból vizsgázni, esetleg emelt szinten újraérettségizni, erre is van lehetőség. Azok is érettségizhetnek, akik nem végzős középiskolások, tehát lehet 16 éves, vagy akár 99 éves az érettségiző!

Évente háromszor van felsőoktatási felvételi eljárás. A normál felvételi eljárás keretében a jelentkezési ablak február 15-én zárul és eredményhirdetés (ponthatár húzás kihirdetése) július vége felé van. Aki nem kerül be ezzel az eljárással, vagy még nem is adott be jelentkezést, annak lehetősége van pótfelvételi eljárásban felvételizni. A felvételi ablak a pótfelvételi eljárásban augusztus első két hetére szokott esni. A normál és pótfelvételi eljárásokkal lehet az adott év szeptemberében induló képzésekre jelentkezni. Ezen kívül van még a harmadik felvételi időszak, ez a keresztféléves felvételi eljárás (februárban induló képzésekre), de karunk nem hirdet ilyen képzéseket.

A felvételi eljárás több hónapos folyamat és teljes egészében elektronikusan bonyolódik a www.felvi.hu weboldalon. A felvi.hu oldalon a választható intézmények és szakok listája december 20-a körül válik elérhetővé, vagyis ekkor „élesedik” következő év szeptemberi kezdésű képzések esetében. Innentől kezdve lehet jelentkezni. A rendszer február 15-én éjfélkor lezár! Ha alapképzésére (BA/BSc) jelentkeztél és eddigre még nincs meg az érettségid, attól még érvényes a jelentkezésed, júniusig van lehetőség a hiányok pótlására! Mesterképzésre történő felvételi esetében ugyanez a helyzet, vagyis, ha február 15-ig nincs meg a főiskolai (BSc/BA) oklevél, akkor sincs gond, mert lehet júniusig hiánypótlással élni.

FONTOS!
Alapképzések esetében az érettségi bizonyítványnak meg kell lennie a hiánypótlási határidőig!
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TUDNIVALÓK HATÁRON TÚLI JELENTKEZŐKNEK

Az alábbiakban azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik Magyarország határain túl élnek, és tanulmányaikat a PTE Egészségtudományi Kar magyarországi képzési központjában, valamely MESTER képzésén szeretnének folytatni.

A jelentkezés kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.felvi.hu weboldal e-felvételi rendszerén keresztül!

Jelentkezési határidő: február 15.

A határon túl élő magyar fiatalokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, ha magyarországi egyetemre, főiskolára jelentkeznek, mint itthoni társaikra.

 

MI VAN AKKOR, HA NINCS MEG AZ ALAPKÉPZÉSI OKLEVELEM?

Mesterképzési felvételi eljárásban a hiánypótlására a felvételi eljárás során ez vonatkozott:
Ha a jelenleg zajló felsőoktatási felvételi eljárás során (a tavaszi félévben) szerzi meg a felvételhez szükséges felsőfokú végzettségét és erről a felsőoktatási intézmény oklevél-igazolást állít ki, azt legkésőbb július első hetében kell benyújtani. Ez igazolja, hogy teljesítette a záróvizsgáit és az oklevél kiállítása folyamatban van. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 51.§ (3) bekezdése alapján az oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben azt a jelentkező számára a záróvizsga napjától vagy a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított legfeljebb harminc napon belül állították ki.

FONTOS!
A felvételi eljárás INGYENES, így nincs vesztenivalód!

 

A MESTER (MSC) KÉPZÉSEKRŐL

Kedves határon túli Hallgatók! Főiskolai (BSc/BA) oklevéllel szeretettel várunk karunk mesterképzésire!

Egészségügyi menedzser MSc | Bővebben >>
Egészségügyi tanár MSc | Bővebben >>
Fizioterápia MSc | Bővebben >>
Humánkineziológia MSc | Bővebben >>
Kiterjesztett hatáskörű ápolás MSc | Bővebben >>
Klinikai Laboratóriumi kutató MSc | Bővebben >>
Komplex rehabilitáció MSc | Bővebben >>
Népegészségügyi MSc | Bővebben >>
Radiográfia MSc | Bővebben >>
Sportmenedzser MSc | Bővebben >>
Szakedző MSc | Bővebben >>
Szakvédőnő MSc | Bővebben >>
Táplákozástudományi MSc | Bővebben >>

További alapképzések | Bővebben >>
Egészségtudományi Doktori Iskola | Bővebben >>MIRE KELL FIGYELNI A JELENTKEZÉSKOR?

Az alábbiakban kiemelünk néhány pontot, amelyre érdemes figyelni az E-felvételi űrlapok kitöltésekor.

·       Határon túli magyarság

A „Kijelentem, hogy határon túli magyar nemzetiségű vagyok" mezőt akkor kell megjelölni, ha a jelentkezők olyan ország állampolgárai, amely nem az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség (az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia) vagy Svájc állampolgárai.

Ez azért fontos, mert ha a jelentkezők nem a fenti országok állampolgárai, DE határon túli magyarok, akkor jogosultak lehetnek az állami ösztöndíjas képzésben való részvételre. Jellemzően ezt a mezőt a szerb és az ukrán fiataloknak kell kitölteniük, hiszen mind Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Ausztria uniós tagállam.

A határon túli magyarságot dokumentummal nem kell igazolni, a jelentkezők csak büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozhatnak erről a státuszról. Az E-felvételiben ez a mező eleve csak akkor jelenik meg, ha olyan állampolgárságot választanak a személyes adatoknál, amelynél ez a kérdés felmerülhet.

·       Lakóhely és tartózkodási hely

Egy lakóhelyet vagy tartózkodási helyet kötelező megadni.

Külföldi állampolgárok esetében is kötelező egy rendszeresen olvasott e-mail cím megadása, mivel a felvételi eljárásban a különböző hivatalos értesítések, esetleges felszólítások elektronikus formában érkeznek. Ezen túl javasolt egy vezetékes vagy mobilszám rögzítése is, amelyen a jelentkezők elérhetők, vagy számukra üzenet hagyható (ezeknek az elérhetőségeknek nem kell magyarországinak lenniük, lehetnek külföldiek is).

·       Középiskola adatai

Ennél a pontnál a következőre kell különösen figyelniük a felvételizőknek: ha külföldön működő iskolában végeztek (ami valószínűsíthető), akkor ezt kell bejelölniük (az ország megjelölésével együtt) a jelentkezéskor és nem azt, hogy gimnázium vagy szakközépiskola stb. Ez utóbbi típusok közül csak akkor kell választani, ha Magyarországon működő magyar rendszerű középiskolában végzett a jelentkező. De a határon túli magyarok esetében a mérvadó és helyes válasz a külföldön működő középiskola (akkor is, ha magyar tannyelvű).

·       Eredmények rögzítése

Mivel az egyes országok értékelési rendszere különbözik, más az átváltás és mások ezek elbírálási szempontjai is.

megfelelő dokumentummásolatokat (érettségi bizonyítvány, középiskolai bizonyítvány összes év végi eredményeket tartalmazó oldala) kell a jelentkezésükhöz (vagy pótlólag legkésőbb a dokumentum-benyújtási határidőig) csatolni. A nem angol, német vagy francia nyelven kiállított dokumentumokhoz magyar nyelvű fordítás másolatát is be kell nyújtani, illetve nem latin betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező!


KÖVETELMÉNYEK ALAPKÉPZÉSRE (BSC/BA) TÖRTÉNŐ FELVÉTELI ESETÉBEN:

A magyar felsőoktatási intézményekben nem bemeneti követelmény legalább egy tárgyból emelt szintű érettségi megléte, azonban előnyt jelent a felvételi pontok gyűjtésekor. Legalább 45%-os eredménnyel teljesített emelt szintű érettségi vizsga esetén, amennyiben ebből a tárgyból történik az érettségi pontszámítás, akkor a jelentkező 50 intézményi többletpontra jogosult. A 2024. évi felvételi eljárástól a középszinten tett érettségi vizsga esetében az elért eredmény %-os értéke csak 67%-os érettségi pontokként vehető figyelembe (például:100%-os érettségi vizsga 67 érettségi pontnak felel meg, 75%-os érettségi vizsga 50 érettségi pontnak felel meg.)

 


KÖVETELMÉNYEK MESTERKÉPZÉSRE (MSC) TÖRTÉNŐ FELVÉTELI ESETÉBEN:

A bemeneti követelmény minden szak esetében külön meghatározott alapképzési (régi főiskolai/BSc/BA) oklevél!
Az ezzel kapcsolatos részletek az egyes képzések leírásánál a Felvételihez menüponton belül a További információkba feltöltött képzési és kimeneti követelményekben (pdf) megtekinthetőek.

Egészségügyi menedzser MSc | Bővebben >>
Egészségügyi tanár MSc | Bővebben >>
Fizioterápia MSc | Bővebben >>
Humánkineziológia MSc | Bővebben >>
Kiterjesztett hatáskörű ápolás MSc | Bővebben >>
Klinikai Laboratóriumi kutató MSc | Bővebben >>
Komplex rehabilitáció MSc | Bővebben >>
Népegészségügyi MSc | Bővebben >>
Radiográfia MSc | Bővebben >>
Sportmenedzser MSc | Bővebben >>
Szakedző MSc | Bővebben >>
Szakvédőnő MSc | Bővebben >>
Táplákozástudományi MSc | Bővebben >>
JELENTKEZHET HATÁRON TÚLI MAGYAR FIATAL ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSRE?

A magyarországi egyetemek, főiskolák képzésein, különösen azok állami ösztöndíjas formáin meghatározott feltételekkel lehet részt venni. A nem magyar állampolgárok akkor jelentkezhetnek támogatott képzésre, ha az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgárai (ilyen országok: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/egt-tagallamok).

A szerb és ukrán határon túli magyarok azonban szintén jelentkezhetnek állami ösztöndíjas képzésre. (Erről a felsőoktatási törvény, illetve a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény rendelkezik.) Ennek a feltétele, hogy jelentkezéskor a jelentkezők büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozzanak határon túli magyar nemzetiségükről.

Azok a jelentkezők, akik a Magyarország területén élő hontalanok, menekültek, menedékesek, befogadottak, bevándoroltak vagy letelepedettek, akkor a megfelelő státuszt igazoló okirat másolatának benyújtásával szintén jogosultak jelentkezni állami ösztöndíjas képzésre.

Csak akkor jelentkezhet bárki támogatott képzésre, ha a választott szakot valóban meghirdették ebben a formában is (hiába a jogosultság, ha a képzést csak önköltséges formában hirdetik meg), illetve ahhoz, hogy a jelentkezők támogatott képzésben tanulhassanak, el kell érniük az állami ösztöndíjas képzés meghatározott ponthatárát.

A fentiekben leírtak csak azt jelentik, hogy egyeseknek van lehetőségük, hogy állampolgárságuk alapján támogatott képzésre jelentkezzenek. Ha azonban korábban már tanultak támogatott képzésben Magyarországon, akkor esetükben figyelembe kell venni az úgynevezett támogatási időt is. (A támogatási időről bővebben az aktuális Tájékoztatóban lehet olvasni.)MILYEN DOKUMENTUMOK SZÜKSÉGESEK AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSHEZ?

Ha a jelentkezők olyan dokumentummásolatot nyújtanak be, amelyet idegen nyelven állítottak ki, akkor csatolniuk kell a benyújtott okirat vagy okiratok magyar nyelvű fordítását (kivéve, ha a dokumentum angol, német vagy francia nyelvű), nem latin betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű hiteles fordításának másolatát is.

Hiteles fordításnak akkor tekinthető egy fordítás, ha azt az alábbi szervezetek valamelyikének hitelesítési záradékával látták el:

  • Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu),
  • magyar külképviseleti szerv,
  • magyar közjegyző.


Szintén hiteles fordításnak minősül:

  • az Európai Unió valamely tagállamának belső joga szerint hitelesnek minősülő fordítás,
  • az ukrán nyelvű dokumentumoknál az ukrán közjegyző által hitelesített fordítás,
  • a szerb nyelvű dokumentumoknál a szerbiai közjegyző által hitelesített vagy bírósági fordítói által készített hitelesített fordítás.


A kétnyelvű, vagyis az olyan dokumentumoknál, amelyben magyarul is benne vannak az információk, nincs szükség a fordításra.

Amire figyelni kell:

  • a hiteles fordításról - csakúgy, mint bármely más dokumentumról - szintén elengedő egy példányt feltölteni, (Ez a jelentkezők saját érdeke is, mivel egy ilyen fordítást később is felhasználhatnak, például, ha esetleg egy újabb felvételi eljárásban is jelentkeznek.)
  • fel kell tölteni annak az iratnak a másolatát is, amelyről a fordítás készült! Sokan követik el azt a hibát, hogy csak a fordítást töltik fel, ami ebben a formában nem elegendő. Azaz, ha például a jelentkezőknek idegen nyelven kiállított érettségi bizonyítványuk van, akkor erről két dokumentumot kell feltölteni: a bizonyítványmásolatot ÉS a bizonyítvány fordításának másolatát is.

HOL ÉRHETŐ EL AZ ELEKTRONIKUS FELVÉTELI FELÜLET?

A felvételi eljárás hivatalos oldala:

www.felvi.hu
https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli

 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. -

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu