Az Egészségtudományi Karról

Kedves Hallgatónk!


Kérem, engedje meg, hogy hálámat fejezzem ki azért, hogy minket választott!

Önt egy olyan Karon üdvözölhetem, amely a hasonló képzési portfolióval rendelkező Karok között minőségében és volumenében egyaránt, országos szinten is kiemelkedő.

A mi büszkeségünk, hogy a PTE ETK-hoz tartozunk, ez a közösség pedig a mai naptól Önt is befogadja. A PTE ETK valamennyi eredményéből a mai naptól Ön is osztozik, legyen büszke erre, munkájával, tudásával, az Önben már most ott levő értékekkel pedig tegyen még büszkébbé bennünket! Mi hiszünk Önben!

Képzéseinken törekedünk arra, hogy minden olyan elméleti és gyakorlati tudással felvértezzük, amely hozzásegíti majd ahhoz, hogy a képzés végeztével a munkaerőpiacra magabiztosan, kellő felkészültséggel léphessen ki. Természetesen az Egyetem, az egyetemi élet maga nem csupán a szükséges ismeretek elsajátításáról szól. Az egyetemista lét a kapcsolatrendszer kiépítését, a szórakozást, a felnőttlét egy újabb dimenzióját is jelenti. Ragadjon meg minden alkalmat arra, hogy az Ön előtt álló időszakot tartalmasan élhesse meg!

Közgazdászként szeretek rendszerekben gondolkodni, így az Ön előtt álló éveket három alappilléren nyugvó struktúraként vízionálom, amely lehetőségeit is meghatározzák. Az egyetemi évek egyik ilyen alappillére a tudás, amelyet az elsajátítandó szakma nélkülözhetetlen részeként definiálunk.

A másik fontos alappillér a kötelezőn felül történő, tudományos, szakmai kiteljesedés lehetősége. Ez lehet a szakkollégium, a Tudományos Diákkör, vagy bármilyen szakmai orientáltságú szervezetben való aktív, hasznos részvétel.

A harmadik alappillér pedig a közösség ereje, a közösségépítés. Akár a Hallgatói Önkormányzat által nyújtott lehetőségekkel élve, akár azon kívül keresve a közösségi szerepvállalást, a szórakozást, a szabadon gondolkodást, a baráti beszélgetéseket, a sportot, bulikat, kikapcsolódást, életre szóló élmény várja nálunk. Legyen nyitott mindhárom irányra, találja meg a köztük lévő harmóniát és váljon Önből sikeres szakember, hogy mi büszkék lehessünk arra, hogy Ön büszke alma materére.

A Kar képviseletében törekszem arra, hogy munkatársaimmal olyan körülményeket biztosítsunk, amelyek segítségével Ön minden felmerülő kérdése esetén bizalommal, bátran fordulhat hozzánk, problémáira a lehető leggyorsabban tudjunk reagálni.

A feltételek megteremtése a Kar és a Hallgatói Önkormányzat feladata, így biztosíthatom, hogy rajtunk, nem fog múlni!

Eredményes egyetemi éveket kívánva, üdvözlettel:

Prof. dr. ÁCS Pongrác
dékán

Szeretettel várunk minden érdeklődő diákot és szülőt!

Engedje meg, hogy röviden bemutassuk karunkat: A hazai egészségtudományi képzések egyik bölcsőjeként intézményünkben 1990-ben indult meg az oktatás, 2000. január 1-jétől karunk a Pécsi Tudományegyetem részeként működik. Az oktatás négy képzési központban zajlik: Pécsett, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen. Mind a négy városban országosan is kiemelkedően magas kollégiumi felvételi aránnyal és jelentős ösztöndíjakkal, juttatásokkal várjuk leendő hallgatóinkat.

Karunk elkötelezett az új egészségügyi és szociális képzések indításában és fejlesztésében, melynek köszönhetően a beteg- és gondozott ellátás minőségének javulása mellett megteremtődött az egészségtudományi szakmák számára a doktori fokozat megszerzésének lehetősége, amelyre karunk Egészségtudományi Doktori Iskolájában nyílik mód.

Külföldi kapcsolataink révén hallgatóinknak lehetősége van a tanulmányok egy részét külföldi partnerintézményeinkben eltölteni.

Az Európai Unióban a közösségi jog alapján hét automatikusan elismert szakterület közül két területen (ápoló, szülésznő) lehet karunkon oklevelet szerezni. Bár nem célunk, hogy más országok számára képezzünk szakembereket, de ténykérdés, hogy a tagországok és az USA pl. az ápolók vonatkozásában a hazai keresetek akár tízszeresét elérő ajánlatokkal is igyekeznek az általuk az európai átlagnál jóval magasabb szinten képzettnek elismert, végzett hallgatóinkat elcsábítani. Mindezek mellett a felsőoktatás számos területére jellemző túlképzésből adódó diplomás munkanélküliség sem jelentkezik a karunkon oktatott képzések vonatkozásában.


KÉPZÉSI KÖZPONTJAINK


Kaposvár

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b. Tel.: +36-82/527-747 Fax: +36-82/529-955

Pécs

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. Tel.: +36/72/513-671 Fax: +36/72/513-670/606

Szombathely

9700 Szombathely, Jókai M. u. 14. Tel.: +36-94/311-170 Fax.: +36-94/316-820

Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33. Tel.: +36-92/311-115 Fax: +36-92/328-481

Zombor - székhelyen kívüli képzés

Szerbia, SRB-25000 Zombor, Petar Bojovic körút 13. Tel.: + 381-25424426

Székelyudvarhely - székhelyen kívüli képzés

Románia, RO-535600, Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1. +40 769 019 383

Bővebben a Képzési Központjainkról

Külkapcsolataink

A kar jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, így lehetőség nyílik arra, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók tanulmányaik egy részét vagy szakmai gyakorlatukat az ERASMUS+ program keretein belül külföldi egyetemeken, intézményekben töltsék.

Jelenleg 15 ország, 36 partnerintézményével állunk kapcsolatban (Finnország, Spanyolország, Németország, Hollandia, Egyesült Királyság, Portugália, Törökország, Görögország, Ausztria, Szlovénia, Írország, Lengyelország, Ciprus, Bulgária, Horvátország) és átgondolt külkapcsolati stratégiánk részeként, az érintett tanszékek bevonásával fokozatosan bővítjük partnerintézményeink körét.


Teljes külkapcsolati listánk...
Alapképzési szakjaink (BSc)

 • team

Ápoló

ápolás és betegellátás alapszak (BSc)
 • team

Dietetikus

ápolás és betegellátás alapszak (BSc)
 • team

Gyógytornász

ápolás és betegellátás alapszak (BSc)
 
 • team

Ergoterapeuta

ápolás és betegellátás alapszak (BSc)
 • team

Mentőtiszt

ápolás és betegellátás alapszak (BSc)
 • team

Szülésznő

ápolás és betegellátás alapszak (BSc)
 
 • team

Népegészségügyi ellenőr

egészségügyi gondozás és prevenció (BSc)
 • team

Védőnő

egészségügyi gondozás és prevenció (BSc)
 
 • team

Egészségturizmus szervező

egészségügyi szervező alapképzési szak (BSc)
 • team

Egészségbiztosítási

egészségügyi szervező alapképzési szak (BSc)
 • team

Orvosi diagnosztikai laboratóriumi analitika

orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak (BSc)
 
 • team

Radiográfia

orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak (BSc)

Életképek

Életre szóló hivatások, bulik, rendezvények és sok minden más az ETK-n!

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

7621 Pécs, Vörösmarty Mihály utca 4.

+36-30-1842289

info@etk.pte.hu